Zoeken naar:
Technolgie van morgen

Uitstekendediensten ServicesServices

Ruim 25 jaar ervaring in beheer van databases en servers.

Documentatie

Hoe vaak is het niet zo dat er geen documentatie beschikbaar (meer) is? Elke opdracht, groot of klein, worden gedocumenteerd en gedeeld met de klant.

Eenvoud

Daar houden we van. Geen moeilijke dingen bedenken die er niet zijn. Korte lijnen, snelle acties en een fijn resultaat.

Diensten

Onze dienstverlening is af te nemen voor kleine- en/of grote opdrachten/projecten. Denk hierbij aan eenmalige-, periodieke- of langere termijn inzet.

Techniek van morgen

Uitstekendefuncties FeaturesFeatures

DBAdesk heeft de expertise en kennis om toonaangevende ondersteuning te bieden, zodat u zich kunt concentreren op de groei van uw bedrijf.

Verhoogde beschikbaarheid

Kwaliteit van service staat bij ons voorop. Dbadesk biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week technische ondersteuning, afhandeling van prioriteitsserviceverzoeken voor software binnen 2 uur.

Meer zekerheid minder risisco

Bescherm uw essentiële bedrijfsbelangen. DBAdesk kan beveiligingsverbeteringen in software controleren en een uitgebreidere bescherming bieden tegen nieuwe bedreigingen door hacking. DBAdesk voorkomt deze problemen door met essentiële patchupdates aan de slag te gaan. Wij houden ook beveiligingswaarschuwingen in de gaten en houden dit bij in bulletins.

1 aanspreekpunt

Niet in de wacht, geen keuzemenu, maar direct contact. Niet enkel via de telefoon, maar ook via andere kanalen.

Organisatie

Laagdrempeligheid is wat telt voor ons. Wij houden van no nonsens, vlot contact en directe actie.

Remote

DBAdesk werkt voornamelijk remote. Waarom, dit scheelt enorm in de kosten voor u als klant. Het beheer doen wij al ruim 15 jaar remote. Hierdoor kunnen wij snel reageren op (ver)storingen, verzoeken of gepland onderhoud inplannen op tijden dat het beste bij u als klant past.

24X7 support

DBAdesk biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week technische ondersteuning voor zowel diverse Operating Systemen als verschillende soorten databases.

Is jullie technologie een hulp of hinder voor werknemers?
Is jullie technologie een hulp of hinder voor werknemers?

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

In 2020 werd er wereldwijd massaal overgeschakeld naar thuiswerken als gevolg van de COVID-19 pandemie. Tools waarmee men digitaal kan samenwerken zoals video conferencing, chat en mail werden hierdoor belangrijker dan ooit. Maar het persoonlijke element van werk verdwijnt hiermee sneller naar de achtergrond, wat uitdagingen met zich meebrengt voor de mentale gezondheid van medewerkers en het risico op een burn-out. 

Om de huidige uitdagingen op het gebied van personeel op afstand te ondersteunen, wenden organisaties zich tot opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en chatbots. Wij doen met ons jaarlijkse AI@Work onderzoek al drie jaar onderzoek hierna, in samenwerking met Workforce Intelligence.

In de loop der jaren hebben we gezien dat organisaties steeds meer open zijn gaan staan voor technologie die de manier waarop mensen werken, ondersteunt. In ons onderzoek van dit jaar zijn we dieper ingegaan op de vraag hoe technologie kan worden gebruikt om werknemers te helpen bij uitdagingen op het gebied van de mentale gezondheid of risico op burn-out. Dit is wat we hebben geleerd van ons AI@Work onderzoek:  

Toenemende behoefte aan gesprekken met chatbots: in 2019 lieten respondenten al de voorkeur zien om met een robot te spreken in plaats van met hun manager. In ons onderzoek van 2020 is dat percentage gestegen. 68% van de ondervraagden zegt nu dat ze liever met een robot dan met hun manager praten over stress en spanning op het werk. In de context van de huidige wereldwijde pandemie, waarbij stress en angst op een historisch hoogtepunt zijn, nemen werknemers nieuwe manieren van werken aan, zoals de steun van digitale counselors. Hoewel robots de zorgzame woorden en de fysieke interactie met een mens misschien niet volledig vervangen, bieden ze wel een gevoel van privacy zonder oordeel dat een werknemer kan ondersteunen. 
Behoefte aan kortere reactiesnelheid en snelle beschikbaarheid informatie: 88% van de respondenten zegt dat ze willen dat AI hen op het werk helpt, vooral omdat ze daarmee vlug beschikking krijgen over de laatste informatie en snel antwoord krijgen op vragen. In een tijd waarin individuele werknemers te maken hebben met onverwachte beperkingen in hun manier van werken, kan AI helpen bij het opvullen van de leemtes in het zoeken naar informatie. Dit kan anders uren duren. Door de hulp van AI kan de stress op een drukke werkdag voor zowel de werknemer als hun HR-collega’s worden verminderd. Beter nog, digitale assistenten passen zich aan de al beantwoordde vragen aan om de benodigde informatie nog sneller te kunnen leveren. 
50% wil AI-support voor automatisering administratieve zaken: voor velen omvat een typische werkweek een waslijst van administratieve taken, van het invoeren van verlofaanvragen tot onkostendeclaraties. Dit alles kan een afleiding zijn van het creatieve en strategische werk dat helpt om mensen betrokken en productief te houden. Het automatiseren van administratieve taken is een welkome verbetering op het werk en helpt de verveling te voorkomen die tot een burn-out kan leiden. Meer dan 50% van onze respondenten staat open voor AI-ondersteuning als onderdeel van zakelijk succes. 
AI ontdekt nieuwe leerpaden: terwijl veel werknemers tijdens de COVID-19-pandemie helaas zijn ontslagen of stil kwamen te staan, hebben anderen zich genoodzaakt gezien om nieuwe vaardigheden te leren. AI-tools kunnen helpen bij het identificeren van de benodigde training op basis van de bestaande vaardigheden en de functie van een werknemer, waarbij ze een leerpad bieden zodat er overgestapt kan worden naar een nieuwe rol wanneer dat nodig is. De beschikbaarheid van nieuwe vaardigheden laat zien dat werknemers gewaardeerd worden, wat leidt tot een toename van de betrokkenheid van werknemers.

De huidige omstandigheden in het licht van de wereldwijde pandemie zijn voor velen niet ideaal, maar het biedt organisaties een unieke kans om zich te ontwikkelen. Niet alleen met het aanbieden van nieuwe tools, maar ook met ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Hopelijk zullen deze hulpmiddelen een open en inclusieve werkplek voor iedereen creëren. 

 

5 trends die de manier waarop we werken verbeteren
5 trends die de manier waarop we werken verbeteren

De gebeurtenissen in 2020 hebben de manier waarop we werken en zakendoen voorgoed veranderd. De COVID-19 pandemie heeft trends versneld die al eerder in gang werden gezet: personeel is geografisch verspreid, werknemers hebben meer autonomie en verantwoordelijkheid gekregen en we zijn op zoek naar meer betekenis in ons werk en de relaties met ons netwerk. Organisaties en hun mensen hebben zich moeten aanpassen aan grote veranderingen en langdurige onzekerheid. Dat is een uitdaging, maar het heeft ook de voorbereiding op de toekomst versneld. 

Er zijn 5 trends die de manier waarop we werken voorgoed veranderen:  

Werk heeft een nieuwe betekenis gekregen
We zijn gewend werk te zien als iets dat we doen om resultaten te behalen, ongeacht of dit werk door een mens of een machine uitgevoerd wordt. Dit jaar zijn we allemaal even stil komen te staan en hebben we dit werkmodel geëvalueerd. Sommige werkzaamheden die uitgevoerd werden door werknemers zijn overgenomen door SaaS-bedrijfsapplicaties en machines die aangedreven worden door software. Dit proces zal zich verder voortzetten en dit verandert de betekenis van werk; we hechten meer betekenis aan het doel van het werk dat we doen, maken het meer inclusief en empathisch en zorgen ervoor dat het onze waarden weerspiegelt. Opkomende technologieën zoals machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen alledaagse repetitieve taken overnemen, waardoor het personeel zich kan richten op werk dat betekenisvol is en waarde toevoegt aan de organisatie.

Ook is het tempo waarop we werken versneld en zijn de fysieke grenzen tussen ons werk en ons privéleven opgeheven. Hoewel dit ervoor zorgt dat we productiever en flexibeler zijn, betekent het ook dat we moeten leren om grenzen te stellen tussen werk- en privétijd.
 
Werknemers zijn veranderd en wat ze nodig hebben van hun manager is ook anders
Ons werk is niet alleen inhoudelijk gewijzigd. Ook de werknemers zelf zijn veranderd. Ze kijken anders aan tegen wat belangrijk voor ze is, hoe ze hun werk doen en wanneer ze beschikbaar zijn. In veel gevallen maakt het niet meer uit waar je je fysiek bevindt tijdens je werk. Het gevolg hiervan is dat werkgevers erover moeten nadenken hoe ze de beste employee experience en verbinding met de organisatie kunnen bieden, nu mensen niet meer op een centrale plek samenwerken.

Zakelijke leiders moeten ook veranderingen aanbrengen in de manier waarop ze managen. Ten eerste moeten ze zich realiseren dat thuiswerken intensiever is dan werken in een kantoor, onder andere doordat de inhoud van het werk gewijzigd is en werknemers zelf pauzes moeten inplannen. Het is belangrijk dat personeel gestimuleerd wordt vrije tijd in te plannen om rust te nemen en fit te blijven. Daarnaast moeten managers de verantwoordelijkheid nemen om regelmatig te checken hoe het met hun mensen gaat, in plaats van ze te controleren. Anders dan bijvoorbeeld organisatiebrede werknemersenquêtes te houden, moeten managers op een doelmatige en agile manier vinger aan de pols houden bij hun mensen, zo persoonlijk en menselijk als mogelijk is.
 
Het gecentraliseerde bedrijfsmodel is vervangen door een remote of gedistribueerd bedrijfsmodel
De grootste verandering die hierdoor wordt veroorzaakt, is dat collega’s niet meer vanuit een centrale locatie werken. Als voorheen één van de tien personen buiten kantoor werkte, was dat normaal. Maar wanneer er 10 van de 10 mensen buiten kantoor werken, verandert het model. Uitwisselingen tussen mensen die voor een groot deel digitaal zijn, kunnen verder aangevuld of vervangen worden door technologie. Denk hierbij onder andere aan digitale assistenten. Maar er is geen one-size-fits-all oplossing. Sommige organisaties vertrouwen op de cloud, andere op mobiel. De meeste organisaties zullen een combinatie van deze twee gebruiken. 

Data zullen een centrale rol spelen. Hoe meer data je hebt en hoe beter je begrijpt hoe je deze kunt gebruiken, des te sneller je je aan kunt passen aan veranderende omstandigheden. In de toekomst zal het nemen van beslissingen op basis van data ook concurrentievoordelen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer deze beslissingen worden gemaakt met een geïntegreerde suite van SaaS-bedrijfsapplicaties en -tools.
 
Digitalisering is meer gefocust op toegevoegde waarde voor personeel
Zes maanden geleden waren inspanningen op het gebied van digitalisering gericht op het creëren van nieuwe tools – de meest innovatieve app of de coolste slimme speaker. Vandaag de dag is digitalisering eerder gericht op het verbeteren van efficiency. Data kunnen helpen werknemers te begrijpen en hun toegevoegde waarde te verhogen. Wat maakt ze succesvol? Wat drijft hun waarde in een organisatie? 

Het staat buiten kijf dat technologie het eenvoudiger heeft gemaakt om mensen met elkaar in contact te brengen, maar hoe kunnen we die technologie gebruiken om in een gedistribueerde werkomgeving verbindingen met ze op te bouwen? De oplossing hiervoor is data te analyseren en hier vervolgens naar te handelen. Wanneer HR talentenprofielen maakt, maar vervolgens extern talenten zoekt om een functie in te vullen, gebruiken ze waarschijnlijk niet de data die HR heeft over de kwalificaties, ervaringen en sterke punten van de eigen talenten. Eerst moeten we ervoor zorgen dat we de juiste data hebben. En als we die eenmaal hebben, kunnen we deze inzetten om de beste zakelijke beslissingen te nemen.
 
Verandermangement is de taak van iedereen
De meeste bedrijven zijn niet goed in het managen van organisatorische veranderingen. Je kunt mensen wel informeren dat ze anders moeten werken, maar het is een andere tak van sport ze ervan te overtuigen waarom ze anders moeten werken en ze in te laten zien wat hun persoonlijke voordeel is – what’s in it for them. Een deel van succesvol verandermanagement is het vinden van nieuwe manieren om succes te meten. In het verleden werd succes gemeten op projectniveau, bijvoorbeeld “op tijd” en “binnen budget”.

In plaats van alleen maar te zoeken naar manieren om meer te doen met minder, moeten we manieren vinden om het goede te doen met minder. Bij elke verandering moeten we ons afvragen waarom we deze wijziging doorvoeren. Waarom zetten we bijvoorbeeld een nieuw stukje technologie in? Dat is niet omwille van de technologie. We doen het bijvoorbeeld om betere data, hogere klantloyaliteit, hogere winst of nieuwe klanten te realiseren. Als we ons focussen op een van deze aspecten moeten we niet de mensen meten, maar de impact. Wanneer de omstandigheden sneller veranderen dan de projecten die je kunt opleveren, is het echt belangrijk om impact te meten en niet alleen het succes op projectniveau. 

We leven in een tijd waarin we zo agile mogelijk moeten zijn. Hierbij spelen vijf factoren een rol: het werk, personeel, de organisatie, digitale transformatie en verandering. We moeten ons wekelijks afvragen wat er verandert en hoe je daar op reageert. In een wereld van constante verandering moeten we de vinger aan de pols houden van deze vijf aspecten van het werk. Niet jaarlijks, niet elk kwartaal, maar dagelijks. Lees hier verder hoe Oracle werken menselijker maakt terwijl we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden in organisaties.

Dit gastblog is geschreven door Jason Averbook, CEO en Co-founder bij Leapgen. Hij is een bekende analist met meer dan 25 jaar ervaring in de HR- en IT-sector. Hij is onder andere bekend van Now of Work en de impact die technologie heeft op de toekomst.

Navigeren door de storm: integratie noodzakelijk om klaar te zijn voor onvoorspelbare realiteit
Navigeren door de storm: integratie noodzakelijk om klaar te zijn voor onvoorspelbare realiteit

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

Organisaties die realtime data uit het gehele bedrijfsproces nodig hebben, ondervinden sinds het begin van de COVID-19-crisis veel negatieve impact door de overstap naar thuiswerken. Om een boekhoudperiode af te sluiten bijvoorbeeld, moesten bedrijven die van verschillende applicaties en spreadsheets gebruik maakten, data handmatig verzamelen uit een veelheid aan bronnen. Dat is onder normale omstandigheden al tijdrovend en onbetrouwbaar, maar het wordt nog erger als je personeel thuiswerkt. Het was echter wél business as usual voor bedrijven die al waren overgestapt op cloud-gebaseerde bedrijfsapplicaties. 

Een geïntegreerde suite van bedrijfsapplicaties in de cloud met enterprise resource planning, supply chain management, human capital management en geïntegreerde business planning maakt het makkelijker om een bedrijf te managen in onvoorspelbare tijden. Bedrijven die hiermee werken, beschikken over een betrouwbaar systeem dat je onmiddellijk toegang geef tot centrale data – actueel en uitgebreid – zonder dat er actie nodig is van het IT-team. Dit verhoogt de reactiesnelheid en maakt organisaties wendbaarder, zowel onder normale omstandigheden als in tijden van crisis. 

Inzicht en agile werken: de voordelen van SaaS 
In de loop der jaren hebben bedrijven met legacy on-premise bedrijfsapplicaties hun systemen moeten patchen, updaten en aanpassen om gelijke tred te houden met steeds veranderende behoeften. Dit resulteert vaak in een enorme technische achterstand, ofwel een ‘technical debt’ die vooruitgang vertraagt, de flexibiliteit vermindert en het moeilijk maakt om te anticiperen en te reageren op veranderende marktomstandigheden. Organisaties die hiermee te maken hebben, moeten als gevolg hiervan beslissingen nemen met verouderde, vaak onbetrouwbare data. SaaS-applicaties daarentegen zijn altijd up-to-date. Updates en innovaties zoals machine learning (ML), artificial intelligence (AI) en internet of things (IoT) integraties komen online zodra ze beschikbaar zijn, zonder dat er patches of aanpassingen nodig zijn.

Geïntegreerde SaaS-bedrijfsoplossingen geven bedrijven ook meer inzicht in de toekomst door gedeelde data en vrijwel onbeperkte opslag- en rekencapaciteit. In een crisis is planning essentiëler dan ooit. Met een SaaS-oplossing kan de Finance afdeling scenario’s maken om voorspellingen te doen over de cashflow en andere resources, terwijl Sales en Operations bijvoorbeeld vraag en aanbod kunnen modelleren. Een Oracle-voorbeeld uit de praktijk: toen de pandemie toesloeg, waren we in staat om een vier weken durende planningscyclus te comprimeren tot één week dankzij de schaalbare rekenkracht van onze SaaS-bedrijfsoplossing. Die bracht data samen uit onze complete operations en supply chain. 

Dat is wat anders dan data proberen samen te brengen vanuit verschillende bronnen, zonder dat je weet of deze data wel accuraat zijn. 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarbij Oracle’s geïntegreerde bedrijfsapplicatie gebruik maakt van IoT en ML om betrouwbare data realtime te genereren en te verwerken:

Supply chain en operations: anticiperen op de vraag is van het grootste belang voor een succesvolle planning, vooral tijdens grote omwentelingen. Het is belangrijk om data te koppelen en te analyseren van de gehele vraag- en aanbodketen, Finance en Operations. Vervolgens kan Oracle’s geïntegreerde bedrijfsapplicatie bijvoorbeeld inzicht geven in hoe de vraag in de markt zich ontwikkelt. Met behulp van customer experience data kan onder andere voorspeld worden waar de vraag toeneemt, zodat je de supply chain hierop kunt aanpassen.

Ook kunnen Operations en Finance vanuit dezelfde realtime data scenario’s plannen die een volledig beeld geven van de organisatie zonder spreadsheets uit te wisselen of over silo’s heen te werken. Nog een voorbeeld: Laten we zeggen dat jullie organisatie haar eigen energie of energie voor de wederverkoop produceert. Met behulp van predictive maintenance, ofwel voorspellend onderhoud, (onderdeel van Oracle IoT Intelligent Applications voor Oracle Fusion Cloud ERP en EPM) is het bijvoorbeeld mogelijk te prognosticeren wanneer een turbine uitvalt zodat op tijd een nieuwe turbine aangeschaft kan worden om deze te vervangen.

Human capital management: wanneer je toegang hebt tot realtime data over het beschikbare personeel, kun je met vertrouwen plannen en productie en diensten uitbreiden of verplaatsen waar nodig. Organisaties die scenarioplanning uitvoeren met Oracle Fusion Cloud EPM, hebben toegang tot real-time cijfers over de beschikbare personeelscapaciteit. IoT-applicaties zoals Oracle’s Worker Safety Intelligent Application kunnen ook helpen om werknemers te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen in staat te stellen te voldoen aan regels op het gebied van social distancing in opnieuw ingerichte productielijnen. Of door een waarschuwing te sturen wanneer de bezetting onveilige niveaus bereikt.

Oracle’s geïntegreerde suite van bedrijfsapplicaties versus SAP
Alle hierboven genoemde voordelen zijn te danken aan het feit dat Oracle’s bedrijfsapplicaties – of het nu gaat om ERP, HCM of SCM – één gemeenschappelijke data-architectuur delen. Dat gaat niet op voor SAP-klanten. In plaats van één enkele databron te delen, vertrouwt SAP erop dat klanten S/4HANA integreren met externe HCM, SCM en andere bedrijfsapplicaties, wat de technische schuldenlast (c.q. ‘technical debt’) verder doet toenemen. 

SAP-implementaties worden al snel een kluwen van integraties en aanpassingen en veroorzaken multi-vendor hoofdpijn. Oracle’s geïntegreerde oplossingen daarentegen verbinden productinnovatie, inkoop, productie en demand management binnen één suite die automatisch voorzien wordt van updates en upgrades. Daarnaast zijn er geen patches of handmatige updates nodig en is doorlopend onderhoud overbodig. Hierdoor kunnen onze klanten focussen op fundamentele, end-to-end veranderingen – zoals het overstappen van een in-store- of distributeursmodel naar directe interactie met klanten. 

De COVID-19-crisis heeft ons een aantal lessen geleerd die organisaties allemaal ter harte kunnen nemen. De planningscyclus is in een stroomversnelling geraakt en is nu in veel gevallen een continu proces. Voortdurende verandering betekent dat bedrijven besluitvaardig moeten zijn en hun beslissingen moeten baseren op nauwkeurige, real-time data. En tenslotte: alleen maar evolueren is niet langer voldoende. In plaats daarvan moeten bedrijven zich aanpassen en agile zijn op een manier die in het verleden ondenkbaar was. Ze moeten sneller plannen, centraal en in afstemming handelen en zich schrap zetten voor toekomstige veranderingen. We hebben aanwijzingen dat tal van organisaties zich tijdens deze crisis gerealiseerd hebben dat digitale transformatie via de cloud geen nice to have is. Het is een must have.

Meer weten? Lees hier verder hoe Oracle Cloud Applications organisaties agile en veerkrachtiger kan maken bij veranderende omstandigheden.

We work in partnership with all the major technology solutions

Een veelzijdige ondersteuning bij DBAdesk op diverse operating systemen en vele versies van oracle databases.