Waarom bedrijven zero latency moeten omarmen

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

De wereldwijde pandemie heeft weer eens goed duidelijk gemaakt hoe belangrijk de supply chain is voor het bedrijfsleven en de samenleving. Hoewel de pandemie nieuwe uitdagingen opleverde, zorgde het er ook voor dat er extra vaart werd gemaakt met trends die al jaren belangrijker werden: de groei van e-commerce, de behoefte aan meer automatisering en de digitalisering van bedrijven en processen.

In de afgelopen decennia was kostenreductie de drijvende kracht achter supply chains, wat er voor zorgde dat veel bedrijven de productie van goederen naar lagelonenlanden verplaatsten. De veelgehoorde mantra was: “Maak je producten in het Oosten en verkoop ze in het Westen.” Maar dat is aan het veranderen doordat product- en arbeidskosten in die markten stijgen door de stijgende binnenlandse consumptie. 

Een van de belangrijkste lessen van de pandemie is dat veerkracht – het vermogen om onverwachte veranderingen op te vangen – net zo belangrijk is als kostenbeheersing. Daarom vinden bedrijven het cruciaal dichter bij hun klanten te zijn en een betere balans te vinden tussen waar de productie en de verkoop plaatsvindt. Gelukkig zijn er veel technologieën die bedrijven hierbij kunnen helpen en vertragingen minimaliseren, wat resulteert in de zogenaamde “zero latency supply chain”. Zero latency is een strategie die gebruik maakt van de onmiddellijke uitwisseling van informatie over technische en organisatorische grenzen heen om zakelijk voordeel te behalen.

Een voorbeeld van zero latency
Wanneer er vertragingen in de supply chain zijn, doet dit afbreuk aan het kapitaal van een organisatie. Vertragingen in levering of productinnovatie kunnen immers tot gevolg hebben dat activa op een niet-productieve manier vast komen te zitten. Door te streven naar een zero latency supply chain kunnen bedrijven hun bedrijfsmiddelen beter benutten, het serviceniveau voor klanten verhogen en concurrerender worden.

Het is belangrijk om je te beseffen dat zero latency niet hetzelfde is als ‘geen voorraad hebben’. Om je op het onverwachte voor te bereiden, moeten voorraden misschien over verschillende delen van de supply chain verdeeld worden, zodat efficiency gemaximaliseerd wordt terwijl je tegelijkertijd ook veerkrachtig blijft.

Voor het bereiken van zero latency zijn nieuwe vaardigheden nodig. Ten eerste efficiëntere logistiek en transport. Maar ook het vermogen om nieuwe zakelijke trends snel te spotten, het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanboren van nieuwe markten. En dat alles met zo weinig mogelijk frictie en latentie.

Wij zien de economie uiteindelijk evolueren richting een hybride model. De basisproducten zullen nog steeds op grote schaal geproduceerd worden in gebieden waar de kosten laag zijn, maar activiteiten met een hogere toegevoegde waarde zullen in de buurt van de plaats van consumptie plaatsvinden. In veel gevallen zal dit resulteren in nieuwe en kleinschalige, sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten in binnenlandse markten, waaronder Noord-Amerika en Europa. Dit zal niet alleen grote gevolgen hebben voor de locatie waar geproduceerd wordt, maar ook voor distributie- en logistieke netwerken.

We hebben al gezien dat er behoefte is aan decentrale distributienetwerken. Want je kunt niet overal levering binnen een dag toezeggen als je in Europa bijvoorbeeld maar twee of drie distributiecentra hebt. Om een groot distributienetwerk met succes te managen, moet je beschikken over echte intelligentie over hoe je het traceert en beheert, hoe je je voorraad balanceert en hoe je de vraag naar je producten effectief voorspelt – dit alles is nodig om de latentie in het netwerk te verlagen. Steeds vaker zit er maar een dag tussen het tijdstip dat een bestelling geplaatst wordt en de verzending en levering bij de klant, vaak nog dezelfde dag. Dat is de zero latency ervaring waar klanten om vragen. “Snel is het nieuwe goedkoop”.

Om dit te bereiken zijn wereldwijde systemen nodig die de hele organisatie en al het nodige daarbuiten omvatten. Systemen die bedrijven in staat stellen flexibele voorraden te hebben, cross-delivery mogelijk maken, leveringen te bundelen en het mogelijk maken een uitstekend serviceniveau te leveren dat nodig is om je te onderscheiden. Bedrijven die in deze nieuwe technologieën en systemen investeren, zullen de vruchten plukken van dit nieuwe bedrijfsmodel. 

Dit is een uitdagende tijd en dat zal in de toekomst niet veranderen. Maar het is ook een tijd van grote kansen. Binnenkort nemen we afscheid van deze ontwrichtende periode, en dat is vaak het moment waarop bedrijven van plek ruilen met de concurrentie, positief of negatief. Het is tijdens deze “exit-momenten” dat bedrijven die de juiste investeringen hebben gedaan, de meeste kans op succes hebben in de volgende (hopelijk stabielere) periode.

Dit alles betekent dat bedrijven die willen dat hun supply chain klaar is voor de volgende fase, nu moeten starten. Het doorvoeren van veranderingen kost tijd en hoewel de cloud implementaties kan versnellen, kan culturele verandering langer duren. Dit betekent dat hoe sneller interne gesprekken plaatsvinden, hoe sneller bedrijven van de mogelijkheden kunnen profiteren.  

Dit artikel is geschreven door Jon Chorley, CSO & GVP SCM Product Strategy bij Oracle.

Ontdek hoe je de perfecte levering kunt bewerkstelligen