Toptrend in 2021: digitalisering voor werknemers zonder bureau

⏱️ geschatte leestijd: 5 minuten

Tachtig procent van de werknemers wereldwijd – ongeveer 2,7 miljard mensen – werkt zonder bureau, omdat ze tijdens hun werk weinig zitten. Verbaast dit aantal je? Bedenk dan dat veel van deze mensen werken in branches als detailhandel, gezondheidszorg, horeca, bouw, productie, opslag & distributie en nutsbedrijven.

Ondanks bovengenoemd percentage heeft de technologie-industrie zeer weinig geïnvesteerd in het aanbod van toegankelijke onlineoplossingen om de productiviteit en betrokkenheid van werknemers die in deze branches werken te verbeteren. Volgens een rapport van Emergence Capital, een participatiemaatschappij met investeringen in onder andere Salesforce, Box, Yammer en Zoom, is slechts 1 procent van de 300 miljard dollar die jaarlijks wordt gespendeerd aan software gericht op deze 2,7 miljard werknemers. Met de wetenschap dat 96% van de jonge werknemers een smartphone bezit en dat 22% van de jongvolwassenen uitsluitend smartphones gebruikt wanneer ze het internet op gaan, is het duidelijk dat organisaties niet alleen een belangrijke kans laten liggen om te herstellen van de economische impact van COVID-19, maar ook een kans om hun concurrentievermogen op de markt te vergroten. 

Goed blijven presteren ondanks coronapandemie
Digitaal werken in deze branches is overigens niet nieuw. UPS werkt bijvoorbeeld al sinds 2012 met handhelds die de efficiency van leveringen verbeteren. In 2021 is digitaal werken belangrijker dan ooit tevoren. Volgens een recent artikel van de New York Times, gebruikten medewerkers van fashion bedrijf Old Navy zeven verschillende applicaties op hun mobiele devices om goederen voor klanten te lokaliseren, op te slaan, te verzenden en te bestellen. Hierdoor kon het bedrijf groeien en beter presteren dan haar zusterbedrijven toen het aantal banen in de kledingsector tussen 2013 en 2018 met 9% daalde. Als gevolg daarvan splitste het moederbedrijf Gap, Inc., Old Navy af en werd het plan ontwikkeld om 800 nieuwe winkels te openen. Ondanks tegenslagen door de huidige coronapandemie, blijft Old Navy goed presteren. Het bedrijf heeft zijn winkels snel omgebouwd tot distributiecentra om online bestellingen af te kunnen handelen en het schaalde de mogelijkheid tot ophalen van artikelen binnen een periode van twee weken op. Tegelijkertijd pasten ze hun winkels aan voor heropening. Ze maakten onder andere nieuwe schoonmaakprotocollen en zorgden voor bewegwijzering om social distancing en het dragen van mondmaskers te reguleren. Het resultaat: ze konden 95% van hun omzet behouden.

Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat 86% van de ondervraagden vindt dat werknemers in deze branche betere technologie nodig hebben waarmee ze de juiste informatie krijgen om de beste beslissingen te nemen. De mogelijkheid om dergelijke beslissingen te nemen geeft werknemers meer zeggenschap, wat een belangrijke stimulans is voor zowel betrokkenheid als productiviteit.

De winst van mobiele apps
Het is duidelijk dat mobiele technologie essentieel is voor elke sector. De belangrijkste winstpunten zijn productiviteit, veiligheid, compliance en wendbaarheid. Dit vertaalt zich ook in een klantgerichte cultuur. Wanneer bedrijven mobiele apps inzetten, kunnen ze snel schakelen in geval van een crisis, ongeacht hun locatie. Mobiele technologie helpt ook met het beter meten en verhogen van de productiviteit van werknemers. Ook verbetert het de communicatie met de werknemers, waardoor de employee experience verbetert en tevredenheid toeneemt. Deze technologie stelt bedrijven ook beter in staat om medewerkers te werven, op te leiden en te behouden. Dat kan met behulp van platforms waarmee de efficiency van het wervings- en screeningsproces, de indiensttreding alsmede de onboarding van werknemers wordt verbeterd. En door cursussen en trainingen in te korten en via mobiele platforms aan te bieden, kunnen ze on the job in kleine beetjes leren, zonder dat dit invloed heeft op de workflow.

Wanneer collega’s verspreid over het land of de wereld werken is dit een uitdaging, maar dankzij de technologische vooruitgang is het makkelijker dan ooit om in contact te blijven. Uit onderzoek van Speakap blijkt dat 53% van de werknemers in de detailhandel, de horeca en de amusementssector wereldwijd al gebruikmaakt van messaging-apps zoals WhatsApp voor het werk, zonder dat de personeelsafdeling daarvan op de hoogte is. Dit toont aan dat de behoefte aan dergelijke tools groot is, maar het kan organisaties ook in gevaar brengen voor wat betreft de veiligheid van data. Uit dezelfde enquête blijkt ook dat een bedrijfsbreed sociaal netwerk werknemers kan helpen gemakkelijk toegang te krijgen tot interactieve trainings- en ontwikkelingscontent.

Cultuuromslag
Het is tijd dat bedrijven strategisch de cultuuromslag maken van traditionele manieren om informatie te delen en te communiceren naar een cultuur op basis van digitalisering. Hierna volgen enkele belangrijke uitgangspunten waarmee organisaties deze cruciale stap kunnen maken:

Zoek naar manieren om het wervings- en selectieproces te optimaliseren en de nadruk te leggen op de inzet van diverse digitale kanalen;
Kies voor een proactieve aanpak; richt digitale communicatiecommissies op die technologische trends volgen en een technologiebeleid opstellen;
Stem initiatieven zoals werknemersbetrokkenheid af op technologische oplossingen;
Onderzoek hoe mobiele technologie in jullie activiteiten geïntegreerd kan worden;
Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen door na te denken over de volgende generatie jobs en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.  

Nu babyboomers de beroepsbevolking verlaten, zijn de volgende generaties werknemers van cruciaal belang voor groei en succes van organisaties. Zij zijn klaar voor werknemerstechnologie en zullen willen werken voor werkgevers die hier ook klaar voor zijn. 

Lees hier meer over Oracle Cloud HCM en de mogelijkheden op het gebied van workforce management.

Dit artikel is geschreven door Jason Richmond, President/CEO en Chief Culture Officer bij Ideal Outcomes, Inc., een bedrijf dat trainingsprogramma’s ontwikkelt waarmee op afstand opgeleid kan worden. Jason is ook auteur van Culture Spark: 5 Steps to Ignite and Sustain Organizational Growth