Navigeren door de storm: integratie noodzakelijk om klaar te zijn voor onvoorspelbare realiteit

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

Organisaties die realtime data uit het gehele bedrijfsproces nodig hebben, ondervinden sinds het begin van de COVID-19-crisis veel negatieve impact door de overstap naar thuiswerken. Om een boekhoudperiode af te sluiten bijvoorbeeld, moesten bedrijven die van verschillende applicaties en spreadsheets gebruik maakten, data handmatig verzamelen uit een veelheid aan bronnen. Dat is onder normale omstandigheden al tijdrovend en onbetrouwbaar, maar het wordt nog erger als je personeel thuiswerkt. Het was echter wél business as usual voor bedrijven die al waren overgestapt op cloud-gebaseerde bedrijfsapplicaties. 

Een geïntegreerde suite van bedrijfsapplicaties in de cloud met enterprise resource planning, supply chain management, human capital management en geïntegreerde business planning maakt het makkelijker om een bedrijf te managen in onvoorspelbare tijden. Bedrijven die hiermee werken, beschikken over een betrouwbaar systeem dat je onmiddellijk toegang geef tot centrale data – actueel en uitgebreid – zonder dat er actie nodig is van het IT-team. Dit verhoogt de reactiesnelheid en maakt organisaties wendbaarder, zowel onder normale omstandigheden als in tijden van crisis. 

Inzicht en agile werken: de voordelen van SaaS 
In de loop der jaren hebben bedrijven met legacy on-premise bedrijfsapplicaties hun systemen moeten patchen, updaten en aanpassen om gelijke tred te houden met steeds veranderende behoeften. Dit resulteert vaak in een enorme technische achterstand, ofwel een ‘technical debt’ die vooruitgang vertraagt, de flexibiliteit vermindert en het moeilijk maakt om te anticiperen en te reageren op veranderende marktomstandigheden. Organisaties die hiermee te maken hebben, moeten als gevolg hiervan beslissingen nemen met verouderde, vaak onbetrouwbare data. SaaS-applicaties daarentegen zijn altijd up-to-date. Updates en innovaties zoals machine learning (ML), artificial intelligence (AI) en internet of things (IoT) integraties komen online zodra ze beschikbaar zijn, zonder dat er patches of aanpassingen nodig zijn.

Geïntegreerde SaaS-bedrijfsoplossingen geven bedrijven ook meer inzicht in de toekomst door gedeelde data en vrijwel onbeperkte opslag- en rekencapaciteit. In een crisis is planning essentiëler dan ooit. Met een SaaS-oplossing kan de Finance afdeling scenario’s maken om voorspellingen te doen over de cashflow en andere resources, terwijl Sales en Operations bijvoorbeeld vraag en aanbod kunnen modelleren. Een Oracle-voorbeeld uit de praktijk: toen de pandemie toesloeg, waren we in staat om een vier weken durende planningscyclus te comprimeren tot één week dankzij de schaalbare rekenkracht van onze SaaS-bedrijfsoplossing. Die bracht data samen uit onze complete operations en supply chain. 

Dat is wat anders dan data proberen samen te brengen vanuit verschillende bronnen, zonder dat je weet of deze data wel accuraat zijn. 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarbij Oracle’s geïntegreerde bedrijfsapplicatie gebruik maakt van IoT en ML om betrouwbare data realtime te genereren en te verwerken:

Supply chain en operations: anticiperen op de vraag is van het grootste belang voor een succesvolle planning, vooral tijdens grote omwentelingen. Het is belangrijk om data te koppelen en te analyseren van de gehele vraag- en aanbodketen, Finance en Operations. Vervolgens kan Oracle’s geïntegreerde bedrijfsapplicatie bijvoorbeeld inzicht geven in hoe de vraag in de markt zich ontwikkelt. Met behulp van customer experience data kan onder andere voorspeld worden waar de vraag toeneemt, zodat je de supply chain hierop kunt aanpassen.

Ook kunnen Operations en Finance vanuit dezelfde realtime data scenario’s plannen die een volledig beeld geven van de organisatie zonder spreadsheets uit te wisselen of over silo’s heen te werken. Nog een voorbeeld: Laten we zeggen dat jullie organisatie haar eigen energie of energie voor de wederverkoop produceert. Met behulp van predictive maintenance, ofwel voorspellend onderhoud, (onderdeel van Oracle IoT Intelligent Applications voor Oracle Fusion Cloud ERP en EPM) is het bijvoorbeeld mogelijk te prognosticeren wanneer een turbine uitvalt zodat op tijd een nieuwe turbine aangeschaft kan worden om deze te vervangen.

Human capital management: wanneer je toegang hebt tot realtime data over het beschikbare personeel, kun je met vertrouwen plannen en productie en diensten uitbreiden of verplaatsen waar nodig. Organisaties die scenarioplanning uitvoeren met Oracle Fusion Cloud EPM, hebben toegang tot real-time cijfers over de beschikbare personeelscapaciteit. IoT-applicaties zoals Oracle’s Worker Safety Intelligent Application kunnen ook helpen om werknemers te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen in staat te stellen te voldoen aan regels op het gebied van social distancing in opnieuw ingerichte productielijnen. Of door een waarschuwing te sturen wanneer de bezetting onveilige niveaus bereikt.

Oracle’s geïntegreerde suite van bedrijfsapplicaties versus SAP
Alle hierboven genoemde voordelen zijn te danken aan het feit dat Oracle’s bedrijfsapplicaties – of het nu gaat om ERP, HCM of SCM – één gemeenschappelijke data-architectuur delen. Dat gaat niet op voor SAP-klanten. In plaats van één enkele databron te delen, vertrouwt SAP erop dat klanten S/4HANA integreren met externe HCM, SCM en andere bedrijfsapplicaties, wat de technische schuldenlast (c.q. ‘technical debt’) verder doet toenemen. 

SAP-implementaties worden al snel een kluwen van integraties en aanpassingen en veroorzaken multi-vendor hoofdpijn. Oracle’s geïntegreerde oplossingen daarentegen verbinden productinnovatie, inkoop, productie en demand management binnen één suite die automatisch voorzien wordt van updates en upgrades. Daarnaast zijn er geen patches of handmatige updates nodig en is doorlopend onderhoud overbodig. Hierdoor kunnen onze klanten focussen op fundamentele, end-to-end veranderingen – zoals het overstappen van een in-store- of distributeursmodel naar directe interactie met klanten. 

De COVID-19-crisis heeft ons een aantal lessen geleerd die organisaties allemaal ter harte kunnen nemen. De planningscyclus is in een stroomversnelling geraakt en is nu in veel gevallen een continu proces. Voortdurende verandering betekent dat bedrijven besluitvaardig moeten zijn en hun beslissingen moeten baseren op nauwkeurige, real-time data. En tenslotte: alleen maar evolueren is niet langer voldoende. In plaats daarvan moeten bedrijven zich aanpassen en agile zijn op een manier die in het verleden ondenkbaar was. Ze moeten sneller plannen, centraal en in afstemming handelen en zich schrap zetten voor toekomstige veranderingen. We hebben aanwijzingen dat tal van organisaties zich tijdens deze crisis gerealiseerd hebben dat digitale transformatie via de cloud geen nice to have is. Het is een must have.

Meer weten? Lees hier verder hoe Oracle Cloud Applications organisaties agile en veerkrachtiger kan maken bij veranderende omstandigheden.