Is jullie technologie een hulp of hinder voor werknemers?

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

In 2020 werd er wereldwijd massaal overgeschakeld naar thuiswerken als gevolg van de COVID-19 pandemie. Tools waarmee men digitaal kan samenwerken zoals video conferencing, chat en mail werden hierdoor belangrijker dan ooit. Maar het persoonlijke element van werk verdwijnt hiermee sneller naar de achtergrond, wat uitdagingen met zich meebrengt voor de mentale gezondheid van medewerkers en het risico op een burn-out. 

Om de huidige uitdagingen op het gebied van personeel op afstand te ondersteunen, wenden organisaties zich tot opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en chatbots. Wij doen met ons jaarlijkse AI@Work onderzoek al drie jaar onderzoek hierna, in samenwerking met Workforce Intelligence.

In de loop der jaren hebben we gezien dat organisaties steeds meer open zijn gaan staan voor technologie die de manier waarop mensen werken, ondersteunt. In ons onderzoek van dit jaar zijn we dieper ingegaan op de vraag hoe technologie kan worden gebruikt om werknemers te helpen bij uitdagingen op het gebied van de mentale gezondheid of risico op burn-out. Dit is wat we hebben geleerd van ons AI@Work onderzoek:  

Toenemende behoefte aan gesprekken met chatbots: in 2019 lieten respondenten al de voorkeur zien om met een robot te spreken in plaats van met hun manager. In ons onderzoek van 2020 is dat percentage gestegen. 68% van de ondervraagden zegt nu dat ze liever met een robot dan met hun manager praten over stress en spanning op het werk. In de context van de huidige wereldwijde pandemie, waarbij stress en angst op een historisch hoogtepunt zijn, nemen werknemers nieuwe manieren van werken aan, zoals de steun van digitale counselors. Hoewel robots de zorgzame woorden en de fysieke interactie met een mens misschien niet volledig vervangen, bieden ze wel een gevoel van privacy zonder oordeel dat een werknemer kan ondersteunen. 
Behoefte aan kortere reactiesnelheid en snelle beschikbaarheid informatie: 88% van de respondenten zegt dat ze willen dat AI hen op het werk helpt, vooral omdat ze daarmee vlug beschikking krijgen over de laatste informatie en snel antwoord krijgen op vragen. In een tijd waarin individuele werknemers te maken hebben met onverwachte beperkingen in hun manier van werken, kan AI helpen bij het opvullen van de leemtes in het zoeken naar informatie. Dit kan anders uren duren. Door de hulp van AI kan de stress op een drukke werkdag voor zowel de werknemer als hun HR-collega’s worden verminderd. Beter nog, digitale assistenten passen zich aan de al beantwoordde vragen aan om de benodigde informatie nog sneller te kunnen leveren. 
50% wil AI-support voor automatisering administratieve zaken: voor velen omvat een typische werkweek een waslijst van administratieve taken, van het invoeren van verlofaanvragen tot onkostendeclaraties. Dit alles kan een afleiding zijn van het creatieve en strategische werk dat helpt om mensen betrokken en productief te houden. Het automatiseren van administratieve taken is een welkome verbetering op het werk en helpt de verveling te voorkomen die tot een burn-out kan leiden. Meer dan 50% van onze respondenten staat open voor AI-ondersteuning als onderdeel van zakelijk succes. 
AI ontdekt nieuwe leerpaden: terwijl veel werknemers tijdens de COVID-19-pandemie helaas zijn ontslagen of stil kwamen te staan, hebben anderen zich genoodzaakt gezien om nieuwe vaardigheden te leren. AI-tools kunnen helpen bij het identificeren van de benodigde training op basis van de bestaande vaardigheden en de functie van een werknemer, waarbij ze een leerpad bieden zodat er overgestapt kan worden naar een nieuwe rol wanneer dat nodig is. De beschikbaarheid van nieuwe vaardigheden laat zien dat werknemers gewaardeerd worden, wat leidt tot een toename van de betrokkenheid van werknemers.

De huidige omstandigheden in het licht van de wereldwijde pandemie zijn voor velen niet ideaal, maar het biedt organisaties een unieke kans om zich te ontwikkelen. Niet alleen met het aanbieden van nieuwe tools, maar ook met ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Hopelijk zullen deze hulpmiddelen een open en inclusieve werkplek voor iedereen creëren.