Datagestuurde logistiek: enkele inzichten in cruciale supply chain-tijden

⏱️ geschatte leestijd: 3 minuten

De recente gebeurtenissen hebben de kwetsbaarheid van toeleveringsketens scherp in beeld gebracht. Een groot deel van die kwetsbaarheid heeft te maken met het gebrek aan inzicht in de voorraad, of deze nu op locatie of onderweg is, en de invloed van factoren die doorgaans buiten het bereik van de eigen toeleveringsketen vallen. Dit maakt het vermogen om effectief samen te werken met verschillende belanghebbenden op diverse niveaus van de toeleveringsketen steeds belangrijker. Betrouwbare, nauwkeurige data die worden gedeeld door – en zichtbaar zijn voor – alle partijen, zijn essentieel om resultaten te verbeteren en kosten te besparen. Logistiek is een kwestie van netwerken, met sterke partners en startups, zowel in de bedrijfsvoering als in IT.

Ongeacht de branche, wenden bedrijven zich steeds meer tot opkomende technologieën zoals AI en ML, blockchain en IoT om op een nog gedetailleerder, real-time en fysiek niveau te begrijpen hoe hun toeleveringsketen negatief kan worden beïnvloed door problemen. Denk bijvoorbeeld aan problemen met hun eigen activiteiten, leveranciers (en leveranciers van leveranciers) of met hun klanten (en klanten van klanten). Ik heb onlangs met een aantal van onze partners gewerkt aan diverse datagestuurde logistieke use-cases voor een aantal innovatieve bedrijven. Deze opdrachten hebben geleid tot een aantal herkenbare wegen naar waarde voor onze klanten. 

Laten we drie aandachtsgebieden nader bekijken:

1. Veerkracht van de toeleveringsketen en risicobeheer
Of het nu gaat om klimaatverandering, grillige weersomstandigheden, het groeiende aantal fysieke overvallen op vrachtwagens/schepen of de dreiging van een ernstige cyberaanval, al deze factoren kunnen de service en kritieke leveringsniveaus in gevaar brengen, aanzienlijke reputatieschade veroorzaken en ertoe leiden dat klanten vertrouwen in een merk verliezen. Tevens kan het hoge kosten met zich meebrengen, wat van invloed is op het bedrijfsresultaat. Het beheer van zowel de voorraadplanning op de middellange termijn als de lopende transportactiviteiten met het oog op risico’s en veiligheidsincidenten wordt van vitaal belang. Veel bedrijven hebben stappen ondernomen om hun toeleveringsketens te digitaliseren, maar ze hebben zich niet noodzakelijkerwijs gericht op de mogelijkheid om inzicht in en de traceerbaarheid van de toeleveringsketen en de veerkracht te verbeteren door externe data te raadplegen. Daarom werkt Oracle bijvoorbeeld samen met DHL Resilience360, een webgebaseerde big data supply chain risk management-oplossing. Dit biedt logistieke planners en klantenservicemedewerkers die Oracle Transportation Management gebruiken, de mogelijkheid om:

wereldwijd beter inzicht te krijgen in potentiële risico’s voor supply chain-operaties;
te reageren op realtime incidenten tijdens zowel de planning als de uitvoering, inclusief de mogelijkheid om zendingen waar nodig opnieuw te plannen om verstoringen te voorkomen;
eindklanten proactief te informeren over mogelijke vertragingen en leveringsonderbrekingen, informatiediensten met toegevoegde waarde aan te bieden, reputatieschade te voorkomen en de bedrijfsresultaten te beschermen.

DHL Supply Chain maakt al geruime tijd gebruik van de integratie van beide oplossingen om hun Lead Logistics Partner-service aan te bieden aan wereldwijde verladers in meerdere industrieën, waaronder Automotive en Life Sciences.

2. Track & Trace via netwerken op meerdere niveaus
Moderne toeleveringsketens zijn ongelooflijk complex en er zijn vaak belanghebbenden bij betrokken uit onderling verbonden netwerken, die meerdere lagen en geografische gebieden omvatten. Het is een steeds grotere uitdaging om de transacties en de beweging van activa of goederen tussen organisaties te volgen, de conditie van producten te bepalen en de validiteit van de stamboom, serialisatie en genealogie van productcomponenten te waarborgen. De monolithische, gecentraliseerde IT-systemen uit het verleden zijn niet erg geschikt om met deze gedistribueerde organisatiestructuren en operaties om te gaan. Daarom wenden sommige bedrijven zich nu tot de architectonische voordelen van het gedistribueerde grootboek dat werkt als een blockchain. Volvo Cars wordt bijvoorbeeld de eerste autofabrikant die wereldwijde traceerbaarheid van kobalt in zijn batterijen implementeert door blockchaintechnologie toe te passen. Technologiebedrijf Circulor en Oracle beheren de blockchain-technologie in de hele toeleveringsketen van CATL, een van de twee wereldwijde batterijleveranciers van Volvo.

Nu de toeleveringsketen inzichtelijk, traceerbaar en geverifieerd is door blockchain, kunnen zowel Volvo Cars als hun klanten verzekerd zijn van de integriteit van auto-onderdelen, verantwoorde inkoop en naleving van regelgeving.

3. Het mengen en filteren van enorme hoeveelheden data voor tijdige besluitvorming
Het adopteren van nieuwe technologieën zoals blockchain en IoT is geweldig, maar het onvermijdelijke gevolg is dat we enorme hoeveelheden data genereren. Het wordt voor supply chain-professionals een heel klus om deze berg data binnen korte tijd te oogsten, op te schonen, te analyseren en te interpreteren en daarna de conclusies die hieruit volgen zinvol te maken en eventuele aanbevolen resultaten bruikbaar te maken. Daarom is het cruciaal om de juiste balans te vinden tussen kunstmatige en menselijke intelligentie om de waarde die nieuwe technologieën bieden om de dagelijkse supply chain-activiteiten te maximaliseren, waarbij bedrijven steeds vaker gebruikmaken van ML en AI om de besluitvorming te verbeteren.

Neem bijvoorbeeld Unilever, die onlangs sprak over hoe ze cloud, IoT en AI inzetten om datagedreven beslissingen te nemen. Ze combineren hun interne data van de transportplanning met hun externe data van track en trace om realtime inzicht te krijgen en analyses te leveren, terwijl ze IoT en ML  gebruiken om beter voorspellend onderhoud te stimuleren.

De koers bepalen
Supply chains en logistieke processen zijn bestemd om klantgerichter, zelfbewuster, autonomer en veerkrachtiger te worden. Tegelijkertijd zullen ze echter kwetsbaar zijn voor een steeds grotere verscheidenheid aan risico’s. 

Terwijl productieactiviteiten weer tot leven komen en supply chain-activiteiten geleidelijk weer normaal worden, krijgen bedrijven een unieke situatie voorgeschoteld waarin ze hun supply chain-proces kunnen evalueren en de technologische basis kunnen leggen die hen in staat zal stellen voordeel ten opzichte van de concurrentie te behalen, zowel op middellange als de lange termijn.

Deze blogpost werd geschreven door Dominic Regan, Senior Director voor Oracle’s Value Chain Executive Solutions, Oracle Western Europe, EMEA en Holger Klug, Leader EMEA Industry Advisors Consumer/Energy/Healthcare/Industrials.