Zoeken naar:
5 trends die de manier waarop we werken verbeteren
5 trends die de manier waarop we werken verbeteren

De gebeurtenissen in 2020 hebben de manier waarop we werken en zakendoen voorgoed veranderd. De COVID-19 pandemie heeft trends versneld die al eerder in gang werden gezet: personeel is geografisch verspreid, werknemers hebben meer autonomie en verantwoordelijkheid gekregen en we zijn op zoek naar meer betekenis in ons werk en de relaties met ons netwerk. Organisaties en hun mensen hebben zich moeten aanpassen aan grote veranderingen en langdurige onzekerheid. Dat is een uitdaging, maar het heeft ook de voorbereiding op de toekomst versneld. 

Er zijn 5 trends die de manier waarop we werken voorgoed veranderen:  

Werk heeft een nieuwe betekenis gekregen
We zijn gewend werk te zien als iets dat we doen om resultaten te behalen, ongeacht of dit werk door een mens of een machine uitgevoerd wordt. Dit jaar zijn we allemaal even stil komen te staan en hebben we dit werkmodel geëvalueerd. Sommige werkzaamheden die uitgevoerd werden door werknemers zijn overgenomen door SaaS-bedrijfsapplicaties en machines die aangedreven worden door software. Dit proces zal zich verder voortzetten en dit verandert de betekenis van werk; we hechten meer betekenis aan het doel van het werk dat we doen, maken het meer inclusief en empathisch en zorgen ervoor dat het onze waarden weerspiegelt. Opkomende technologieën zoals machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen alledaagse repetitieve taken overnemen, waardoor het personeel zich kan richten op werk dat betekenisvol is en waarde toevoegt aan de organisatie.

Ook is het tempo waarop we werken versneld en zijn de fysieke grenzen tussen ons werk en ons privéleven opgeheven. Hoewel dit ervoor zorgt dat we productiever en flexibeler zijn, betekent het ook dat we moeten leren om grenzen te stellen tussen werk- en privétijd.
 
Werknemers zijn veranderd en wat ze nodig hebben van hun manager is ook anders
Ons werk is niet alleen inhoudelijk gewijzigd. Ook de werknemers zelf zijn veranderd. Ze kijken anders aan tegen wat belangrijk voor ze is, hoe ze hun werk doen en wanneer ze beschikbaar zijn. In veel gevallen maakt het niet meer uit waar je je fysiek bevindt tijdens je werk. Het gevolg hiervan is dat werkgevers erover moeten nadenken hoe ze de beste employee experience en verbinding met de organisatie kunnen bieden, nu mensen niet meer op een centrale plek samenwerken.

Zakelijke leiders moeten ook veranderingen aanbrengen in de manier waarop ze managen. Ten eerste moeten ze zich realiseren dat thuiswerken intensiever is dan werken in een kantoor, onder andere doordat de inhoud van het werk gewijzigd is en werknemers zelf pauzes moeten inplannen. Het is belangrijk dat personeel gestimuleerd wordt vrije tijd in te plannen om rust te nemen en fit te blijven. Daarnaast moeten managers de verantwoordelijkheid nemen om regelmatig te checken hoe het met hun mensen gaat, in plaats van ze te controleren. Anders dan bijvoorbeeld organisatiebrede werknemersenquêtes te houden, moeten managers op een doelmatige en agile manier vinger aan de pols houden bij hun mensen, zo persoonlijk en menselijk als mogelijk is.
 
Het gecentraliseerde bedrijfsmodel is vervangen door een remote of gedistribueerd bedrijfsmodel
De grootste verandering die hierdoor wordt veroorzaakt, is dat collega’s niet meer vanuit een centrale locatie werken. Als voorheen één van de tien personen buiten kantoor werkte, was dat normaal. Maar wanneer er 10 van de 10 mensen buiten kantoor werken, verandert het model. Uitwisselingen tussen mensen die voor een groot deel digitaal zijn, kunnen verder aangevuld of vervangen worden door technologie. Denk hierbij onder andere aan digitale assistenten. Maar er is geen one-size-fits-all oplossing. Sommige organisaties vertrouwen op de cloud, andere op mobiel. De meeste organisaties zullen een combinatie van deze twee gebruiken. 

Data zullen een centrale rol spelen. Hoe meer data je hebt en hoe beter je begrijpt hoe je deze kunt gebruiken, des te sneller je je aan kunt passen aan veranderende omstandigheden. In de toekomst zal het nemen van beslissingen op basis van data ook concurrentievoordelen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer deze beslissingen worden gemaakt met een geïntegreerde suite van SaaS-bedrijfsapplicaties en -tools.
 
Digitalisering is meer gefocust op toegevoegde waarde voor personeel
Zes maanden geleden waren inspanningen op het gebied van digitalisering gericht op het creëren van nieuwe tools – de meest innovatieve app of de coolste slimme speaker. Vandaag de dag is digitalisering eerder gericht op het verbeteren van efficiency. Data kunnen helpen werknemers te begrijpen en hun toegevoegde waarde te verhogen. Wat maakt ze succesvol? Wat drijft hun waarde in een organisatie? 

Het staat buiten kijf dat technologie het eenvoudiger heeft gemaakt om mensen met elkaar in contact te brengen, maar hoe kunnen we die technologie gebruiken om in een gedistribueerde werkomgeving verbindingen met ze op te bouwen? De oplossing hiervoor is data te analyseren en hier vervolgens naar te handelen. Wanneer HR talentenprofielen maakt, maar vervolgens extern talenten zoekt om een functie in te vullen, gebruiken ze waarschijnlijk niet de data die HR heeft over de kwalificaties, ervaringen en sterke punten van de eigen talenten. Eerst moeten we ervoor zorgen dat we de juiste data hebben. En als we die eenmaal hebben, kunnen we deze inzetten om de beste zakelijke beslissingen te nemen.
 
Verandermangement is de taak van iedereen
De meeste bedrijven zijn niet goed in het managen van organisatorische veranderingen. Je kunt mensen wel informeren dat ze anders moeten werken, maar het is een andere tak van sport ze ervan te overtuigen waarom ze anders moeten werken en ze in te laten zien wat hun persoonlijke voordeel is – what’s in it for them. Een deel van succesvol verandermanagement is het vinden van nieuwe manieren om succes te meten. In het verleden werd succes gemeten op projectniveau, bijvoorbeeld “op tijd” en “binnen budget”.

In plaats van alleen maar te zoeken naar manieren om meer te doen met minder, moeten we manieren vinden om het goede te doen met minder. Bij elke verandering moeten we ons afvragen waarom we deze wijziging doorvoeren. Waarom zetten we bijvoorbeeld een nieuw stukje technologie in? Dat is niet omwille van de technologie. We doen het bijvoorbeeld om betere data, hogere klantloyaliteit, hogere winst of nieuwe klanten te realiseren. Als we ons focussen op een van deze aspecten moeten we niet de mensen meten, maar de impact. Wanneer de omstandigheden sneller veranderen dan de projecten die je kunt opleveren, is het echt belangrijk om impact te meten en niet alleen het succes op projectniveau. 

We leven in een tijd waarin we zo agile mogelijk moeten zijn. Hierbij spelen vijf factoren een rol: het werk, personeel, de organisatie, digitale transformatie en verandering. We moeten ons wekelijks afvragen wat er verandert en hoe je daar op reageert. In een wereld van constante verandering moeten we de vinger aan de pols houden van deze vijf aspecten van het werk. Niet jaarlijks, niet elk kwartaal, maar dagelijks. Lees hier verder hoe Oracle werken menselijker maakt terwijl we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden in organisaties.

Dit gastblog is geschreven door Jason Averbook, CEO en Co-founder bij Leapgen. Hij is een bekende analist met meer dan 25 jaar ervaring in de HR- en IT-sector. Hij is onder andere bekend van Now of Work en de impact die technologie heeft op de toekomst.

Datagestuurde logistiek: enkele inzichten in cruciale supply chain-tijden
Datagestuurde logistiek: enkele inzichten in cruciale supply chain-tijden

⏱️ geschatte leestijd: 3 minuten

De recente gebeurtenissen hebben de kwetsbaarheid van toeleveringsketens scherp in beeld gebracht. Een groot deel van die kwetsbaarheid heeft te maken met het gebrek aan inzicht in de voorraad, of deze nu op locatie of onderweg is, en de invloed van factoren die doorgaans buiten het bereik van de eigen toeleveringsketen vallen. Dit maakt het vermogen om effectief samen te werken met verschillende belanghebbenden op diverse niveaus van de toeleveringsketen steeds belangrijker. Betrouwbare, nauwkeurige data die worden gedeeld door – en zichtbaar zijn voor – alle partijen, zijn essentieel om resultaten te verbeteren en kosten te besparen. Logistiek is een kwestie van netwerken, met sterke partners en startups, zowel in de bedrijfsvoering als in IT.

Ongeacht de branche, wenden bedrijven zich steeds meer tot opkomende technologieën zoals AI en ML, blockchain en IoT om op een nog gedetailleerder, real-time en fysiek niveau te begrijpen hoe hun toeleveringsketen negatief kan worden beïnvloed door problemen. Denk bijvoorbeeld aan problemen met hun eigen activiteiten, leveranciers (en leveranciers van leveranciers) of met hun klanten (en klanten van klanten). Ik heb onlangs met een aantal van onze partners gewerkt aan diverse datagestuurde logistieke use-cases voor een aantal innovatieve bedrijven. Deze opdrachten hebben geleid tot een aantal herkenbare wegen naar waarde voor onze klanten. 

Laten we drie aandachtsgebieden nader bekijken:

1. Veerkracht van de toeleveringsketen en risicobeheer
Of het nu gaat om klimaatverandering, grillige weersomstandigheden, het groeiende aantal fysieke overvallen op vrachtwagens/schepen of de dreiging van een ernstige cyberaanval, al deze factoren kunnen de service en kritieke leveringsniveaus in gevaar brengen, aanzienlijke reputatieschade veroorzaken en ertoe leiden dat klanten vertrouwen in een merk verliezen. Tevens kan het hoge kosten met zich meebrengen, wat van invloed is op het bedrijfsresultaat. Het beheer van zowel de voorraadplanning op de middellange termijn als de lopende transportactiviteiten met het oog op risico’s en veiligheidsincidenten wordt van vitaal belang. Veel bedrijven hebben stappen ondernomen om hun toeleveringsketens te digitaliseren, maar ze hebben zich niet noodzakelijkerwijs gericht op de mogelijkheid om inzicht in en de traceerbaarheid van de toeleveringsketen en de veerkracht te verbeteren door externe data te raadplegen. Daarom werkt Oracle bijvoorbeeld samen met DHL Resilience360, een webgebaseerde big data supply chain risk management-oplossing. Dit biedt logistieke planners en klantenservicemedewerkers die Oracle Transportation Management gebruiken, de mogelijkheid om:

wereldwijd beter inzicht te krijgen in potentiële risico’s voor supply chain-operaties;
te reageren op realtime incidenten tijdens zowel de planning als de uitvoering, inclusief de mogelijkheid om zendingen waar nodig opnieuw te plannen om verstoringen te voorkomen;
eindklanten proactief te informeren over mogelijke vertragingen en leveringsonderbrekingen, informatiediensten met toegevoegde waarde aan te bieden, reputatieschade te voorkomen en de bedrijfsresultaten te beschermen.

DHL Supply Chain maakt al geruime tijd gebruik van de integratie van beide oplossingen om hun Lead Logistics Partner-service aan te bieden aan wereldwijde verladers in meerdere industrieën, waaronder Automotive en Life Sciences.

2. Track & Trace via netwerken op meerdere niveaus
Moderne toeleveringsketens zijn ongelooflijk complex en er zijn vaak belanghebbenden bij betrokken uit onderling verbonden netwerken, die meerdere lagen en geografische gebieden omvatten. Het is een steeds grotere uitdaging om de transacties en de beweging van activa of goederen tussen organisaties te volgen, de conditie van producten te bepalen en de validiteit van de stamboom, serialisatie en genealogie van productcomponenten te waarborgen. De monolithische, gecentraliseerde IT-systemen uit het verleden zijn niet erg geschikt om met deze gedistribueerde organisatiestructuren en operaties om te gaan. Daarom wenden sommige bedrijven zich nu tot de architectonische voordelen van het gedistribueerde grootboek dat werkt als een blockchain. Volvo Cars wordt bijvoorbeeld de eerste autofabrikant die wereldwijde traceerbaarheid van kobalt in zijn batterijen implementeert door blockchaintechnologie toe te passen. Technologiebedrijf Circulor en Oracle beheren de blockchain-technologie in de hele toeleveringsketen van CATL, een van de twee wereldwijde batterijleveranciers van Volvo.

Nu de toeleveringsketen inzichtelijk, traceerbaar en geverifieerd is door blockchain, kunnen zowel Volvo Cars als hun klanten verzekerd zijn van de integriteit van auto-onderdelen, verantwoorde inkoop en naleving van regelgeving.

3. Het mengen en filteren van enorme hoeveelheden data voor tijdige besluitvorming
Het adopteren van nieuwe technologieën zoals blockchain en IoT is geweldig, maar het onvermijdelijke gevolg is dat we enorme hoeveelheden data genereren. Het wordt voor supply chain-professionals een heel klus om deze berg data binnen korte tijd te oogsten, op te schonen, te analyseren en te interpreteren en daarna de conclusies die hieruit volgen zinvol te maken en eventuele aanbevolen resultaten bruikbaar te maken. Daarom is het cruciaal om de juiste balans te vinden tussen kunstmatige en menselijke intelligentie om de waarde die nieuwe technologieën bieden om de dagelijkse supply chain-activiteiten te maximaliseren, waarbij bedrijven steeds vaker gebruikmaken van ML en AI om de besluitvorming te verbeteren.

Neem bijvoorbeeld Unilever, die onlangs sprak over hoe ze cloud, IoT en AI inzetten om datagedreven beslissingen te nemen. Ze combineren hun interne data van de transportplanning met hun externe data van track en trace om realtime inzicht te krijgen en analyses te leveren, terwijl ze IoT en ML  gebruiken om beter voorspellend onderhoud te stimuleren.

De koers bepalen
Supply chains en logistieke processen zijn bestemd om klantgerichter, zelfbewuster, autonomer en veerkrachtiger te worden. Tegelijkertijd zullen ze echter kwetsbaar zijn voor een steeds grotere verscheidenheid aan risico’s. 

Terwijl productieactiviteiten weer tot leven komen en supply chain-activiteiten geleidelijk weer normaal worden, krijgen bedrijven een unieke situatie voorgeschoteld waarin ze hun supply chain-proces kunnen evalueren en de technologische basis kunnen leggen die hen in staat zal stellen voordeel ten opzichte van de concurrentie te behalen, zowel op middellange als de lange termijn.

Deze blogpost werd geschreven door Dominic Regan, Senior Director voor Oracle’s Value Chain Executive Solutions, Oracle Western Europe, EMEA en Holger Klug, Leader EMEA Industry Advisors Consumer/Energy/Healthcare/Industrials.

Navigeren door de storm: integratie noodzakelijk om klaar te zijn voor onvoorspelbare realiteit
Navigeren door de storm: integratie noodzakelijk om klaar te zijn voor onvoorspelbare realiteit

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

Organisaties die realtime data uit het gehele bedrijfsproces nodig hebben, ondervinden sinds het begin van de COVID-19-crisis veel negatieve impact door de overstap naar thuiswerken. Om een boekhoudperiode af te sluiten bijvoorbeeld, moesten bedrijven die van verschillende applicaties en spreadsheets gebruik maakten, data handmatig verzamelen uit een veelheid aan bronnen. Dat is onder normale omstandigheden al tijdrovend en onbetrouwbaar, maar het wordt nog erger als je personeel thuiswerkt. Het was echter wél business as usual voor bedrijven die al waren overgestapt op cloud-gebaseerde bedrijfsapplicaties. 

Een geïntegreerde suite van bedrijfsapplicaties in de cloud met enterprise resource planning, supply chain management, human capital management en geïntegreerde business planning maakt het makkelijker om een bedrijf te managen in onvoorspelbare tijden. Bedrijven die hiermee werken, beschikken over een betrouwbaar systeem dat je onmiddellijk toegang geef tot centrale data – actueel en uitgebreid – zonder dat er actie nodig is van het IT-team. Dit verhoogt de reactiesnelheid en maakt organisaties wendbaarder, zowel onder normale omstandigheden als in tijden van crisis. 

Inzicht en agile werken: de voordelen van SaaS 
In de loop der jaren hebben bedrijven met legacy on-premise bedrijfsapplicaties hun systemen moeten patchen, updaten en aanpassen om gelijke tred te houden met steeds veranderende behoeften. Dit resulteert vaak in een enorme technische achterstand, ofwel een ‘technical debt’ die vooruitgang vertraagt, de flexibiliteit vermindert en het moeilijk maakt om te anticiperen en te reageren op veranderende marktomstandigheden. Organisaties die hiermee te maken hebben, moeten als gevolg hiervan beslissingen nemen met verouderde, vaak onbetrouwbare data. SaaS-applicaties daarentegen zijn altijd up-to-date. Updates en innovaties zoals machine learning (ML), artificial intelligence (AI) en internet of things (IoT) integraties komen online zodra ze beschikbaar zijn, zonder dat er patches of aanpassingen nodig zijn.

Geïntegreerde SaaS-bedrijfsoplossingen geven bedrijven ook meer inzicht in de toekomst door gedeelde data en vrijwel onbeperkte opslag- en rekencapaciteit. In een crisis is planning essentiëler dan ooit. Met een SaaS-oplossing kan de Finance afdeling scenario’s maken om voorspellingen te doen over de cashflow en andere resources, terwijl Sales en Operations bijvoorbeeld vraag en aanbod kunnen modelleren. Een Oracle-voorbeeld uit de praktijk: toen de pandemie toesloeg, waren we in staat om een vier weken durende planningscyclus te comprimeren tot één week dankzij de schaalbare rekenkracht van onze SaaS-bedrijfsoplossing. Die bracht data samen uit onze complete operations en supply chain. 

Dat is wat anders dan data proberen samen te brengen vanuit verschillende bronnen, zonder dat je weet of deze data wel accuraat zijn. 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarbij Oracle’s geïntegreerde bedrijfsapplicatie gebruik maakt van IoT en ML om betrouwbare data realtime te genereren en te verwerken:

Supply chain en operations: anticiperen op de vraag is van het grootste belang voor een succesvolle planning, vooral tijdens grote omwentelingen. Het is belangrijk om data te koppelen en te analyseren van de gehele vraag- en aanbodketen, Finance en Operations. Vervolgens kan Oracle’s geïntegreerde bedrijfsapplicatie bijvoorbeeld inzicht geven in hoe de vraag in de markt zich ontwikkelt. Met behulp van customer experience data kan onder andere voorspeld worden waar de vraag toeneemt, zodat je de supply chain hierop kunt aanpassen.

Ook kunnen Operations en Finance vanuit dezelfde realtime data scenario’s plannen die een volledig beeld geven van de organisatie zonder spreadsheets uit te wisselen of over silo’s heen te werken. Nog een voorbeeld: Laten we zeggen dat jullie organisatie haar eigen energie of energie voor de wederverkoop produceert. Met behulp van predictive maintenance, ofwel voorspellend onderhoud, (onderdeel van Oracle IoT Intelligent Applications voor Oracle Fusion Cloud ERP en EPM) is het bijvoorbeeld mogelijk te prognosticeren wanneer een turbine uitvalt zodat op tijd een nieuwe turbine aangeschaft kan worden om deze te vervangen.

Human capital management: wanneer je toegang hebt tot realtime data over het beschikbare personeel, kun je met vertrouwen plannen en productie en diensten uitbreiden of verplaatsen waar nodig. Organisaties die scenarioplanning uitvoeren met Oracle Fusion Cloud EPM, hebben toegang tot real-time cijfers over de beschikbare personeelscapaciteit. IoT-applicaties zoals Oracle’s Worker Safety Intelligent Application kunnen ook helpen om werknemers te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door mensen in staat te stellen te voldoen aan regels op het gebied van social distancing in opnieuw ingerichte productielijnen. Of door een waarschuwing te sturen wanneer de bezetting onveilige niveaus bereikt.

Oracle’s geïntegreerde suite van bedrijfsapplicaties versus SAP
Alle hierboven genoemde voordelen zijn te danken aan het feit dat Oracle’s bedrijfsapplicaties – of het nu gaat om ERP, HCM of SCM – één gemeenschappelijke data-architectuur delen. Dat gaat niet op voor SAP-klanten. In plaats van één enkele databron te delen, vertrouwt SAP erop dat klanten S/4HANA integreren met externe HCM, SCM en andere bedrijfsapplicaties, wat de technische schuldenlast (c.q. ‘technical debt’) verder doet toenemen. 

SAP-implementaties worden al snel een kluwen van integraties en aanpassingen en veroorzaken multi-vendor hoofdpijn. Oracle’s geïntegreerde oplossingen daarentegen verbinden productinnovatie, inkoop, productie en demand management binnen één suite die automatisch voorzien wordt van updates en upgrades. Daarnaast zijn er geen patches of handmatige updates nodig en is doorlopend onderhoud overbodig. Hierdoor kunnen onze klanten focussen op fundamentele, end-to-end veranderingen – zoals het overstappen van een in-store- of distributeursmodel naar directe interactie met klanten. 

De COVID-19-crisis heeft ons een aantal lessen geleerd die organisaties allemaal ter harte kunnen nemen. De planningscyclus is in een stroomversnelling geraakt en is nu in veel gevallen een continu proces. Voortdurende verandering betekent dat bedrijven besluitvaardig moeten zijn en hun beslissingen moeten baseren op nauwkeurige, real-time data. En tenslotte: alleen maar evolueren is niet langer voldoende. In plaats daarvan moeten bedrijven zich aanpassen en agile zijn op een manier die in het verleden ondenkbaar was. Ze moeten sneller plannen, centraal en in afstemming handelen en zich schrap zetten voor toekomstige veranderingen. We hebben aanwijzingen dat tal van organisaties zich tijdens deze crisis gerealiseerd hebben dat digitale transformatie via de cloud geen nice to have is. Het is een must have.

Meer weten? Lees hier verder hoe Oracle Cloud Applications organisaties agile en veerkrachtiger kan maken bij veranderende omstandigheden.

Toptrend in 2021: digitalisering voor werknemers zonder bureau
Toptrend in 2021: digitalisering voor werknemers zonder bureau

⏱️ geschatte leestijd: 5 minuten

Tachtig procent van de werknemers wereldwijd – ongeveer 2,7 miljard mensen – werkt zonder bureau, omdat ze tijdens hun werk weinig zitten. Verbaast dit aantal je? Bedenk dan dat veel van deze mensen werken in branches als detailhandel, gezondheidszorg, horeca, bouw, productie, opslag & distributie en nutsbedrijven.

Ondanks bovengenoemd percentage heeft de technologie-industrie zeer weinig geïnvesteerd in het aanbod van toegankelijke onlineoplossingen om de productiviteit en betrokkenheid van werknemers die in deze branches werken te verbeteren. Volgens een rapport van Emergence Capital, een participatiemaatschappij met investeringen in onder andere Salesforce, Box, Yammer en Zoom, is slechts 1 procent van de 300 miljard dollar die jaarlijks wordt gespendeerd aan software gericht op deze 2,7 miljard werknemers. Met de wetenschap dat 96% van de jonge werknemers een smartphone bezit en dat 22% van de jongvolwassenen uitsluitend smartphones gebruikt wanneer ze het internet op gaan, is het duidelijk dat organisaties niet alleen een belangrijke kans laten liggen om te herstellen van de economische impact van COVID-19, maar ook een kans om hun concurrentievermogen op de markt te vergroten. 

Goed blijven presteren ondanks coronapandemie
Digitaal werken in deze branches is overigens niet nieuw. UPS werkt bijvoorbeeld al sinds 2012 met handhelds die de efficiency van leveringen verbeteren. In 2021 is digitaal werken belangrijker dan ooit tevoren. Volgens een recent artikel van de New York Times, gebruikten medewerkers van fashion bedrijf Old Navy zeven verschillende applicaties op hun mobiele devices om goederen voor klanten te lokaliseren, op te slaan, te verzenden en te bestellen. Hierdoor kon het bedrijf groeien en beter presteren dan haar zusterbedrijven toen het aantal banen in de kledingsector tussen 2013 en 2018 met 9% daalde. Als gevolg daarvan splitste het moederbedrijf Gap, Inc., Old Navy af en werd het plan ontwikkeld om 800 nieuwe winkels te openen. Ondanks tegenslagen door de huidige coronapandemie, blijft Old Navy goed presteren. Het bedrijf heeft zijn winkels snel omgebouwd tot distributiecentra om online bestellingen af te kunnen handelen en het schaalde de mogelijkheid tot ophalen van artikelen binnen een periode van twee weken op. Tegelijkertijd pasten ze hun winkels aan voor heropening. Ze maakten onder andere nieuwe schoonmaakprotocollen en zorgden voor bewegwijzering om social distancing en het dragen van mondmaskers te reguleren. Het resultaat: ze konden 95% van hun omzet behouden.

Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat 86% van de ondervraagden vindt dat werknemers in deze branche betere technologie nodig hebben waarmee ze de juiste informatie krijgen om de beste beslissingen te nemen. De mogelijkheid om dergelijke beslissingen te nemen geeft werknemers meer zeggenschap, wat een belangrijke stimulans is voor zowel betrokkenheid als productiviteit.

De winst van mobiele apps
Het is duidelijk dat mobiele technologie essentieel is voor elke sector. De belangrijkste winstpunten zijn productiviteit, veiligheid, compliance en wendbaarheid. Dit vertaalt zich ook in een klantgerichte cultuur. Wanneer bedrijven mobiele apps inzetten, kunnen ze snel schakelen in geval van een crisis, ongeacht hun locatie. Mobiele technologie helpt ook met het beter meten en verhogen van de productiviteit van werknemers. Ook verbetert het de communicatie met de werknemers, waardoor de employee experience verbetert en tevredenheid toeneemt. Deze technologie stelt bedrijven ook beter in staat om medewerkers te werven, op te leiden en te behouden. Dat kan met behulp van platforms waarmee de efficiency van het wervings- en screeningsproces, de indiensttreding alsmede de onboarding van werknemers wordt verbeterd. En door cursussen en trainingen in te korten en via mobiele platforms aan te bieden, kunnen ze on the job in kleine beetjes leren, zonder dat dit invloed heeft op de workflow.

Wanneer collega’s verspreid over het land of de wereld werken is dit een uitdaging, maar dankzij de technologische vooruitgang is het makkelijker dan ooit om in contact te blijven. Uit onderzoek van Speakap blijkt dat 53% van de werknemers in de detailhandel, de horeca en de amusementssector wereldwijd al gebruikmaakt van messaging-apps zoals WhatsApp voor het werk, zonder dat de personeelsafdeling daarvan op de hoogte is. Dit toont aan dat de behoefte aan dergelijke tools groot is, maar het kan organisaties ook in gevaar brengen voor wat betreft de veiligheid van data. Uit dezelfde enquête blijkt ook dat een bedrijfsbreed sociaal netwerk werknemers kan helpen gemakkelijk toegang te krijgen tot interactieve trainings- en ontwikkelingscontent.

Cultuuromslag
Het is tijd dat bedrijven strategisch de cultuuromslag maken van traditionele manieren om informatie te delen en te communiceren naar een cultuur op basis van digitalisering. Hierna volgen enkele belangrijke uitgangspunten waarmee organisaties deze cruciale stap kunnen maken:

Zoek naar manieren om het wervings- en selectieproces te optimaliseren en de nadruk te leggen op de inzet van diverse digitale kanalen;
Kies voor een proactieve aanpak; richt digitale communicatiecommissies op die technologische trends volgen en een technologiebeleid opstellen;
Stem initiatieven zoals werknemersbetrokkenheid af op technologische oplossingen;
Onderzoek hoe mobiele technologie in jullie activiteiten geïntegreerd kan worden;
Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen door na te denken over de volgende generatie jobs en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.  

Nu babyboomers de beroepsbevolking verlaten, zijn de volgende generaties werknemers van cruciaal belang voor groei en succes van organisaties. Zij zijn klaar voor werknemerstechnologie en zullen willen werken voor werkgevers die hier ook klaar voor zijn. 

Lees hier meer over Oracle Cloud HCM en de mogelijkheden op het gebied van workforce management.

Dit artikel is geschreven door Jason Richmond, President/CEO en Chief Culture Officer bij Ideal Outcomes, Inc., een bedrijf dat trainingsprogramma’s ontwikkelt waarmee op afstand opgeleid kan worden. Jason is ook auteur van Culture Spark: 5 Steps to Ignite and Sustain Organizational Growth

Is jullie technologie een hulp of hinder voor werknemers?
Is jullie technologie een hulp of hinder voor werknemers?

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

In 2020 werd er wereldwijd massaal overgeschakeld naar thuiswerken als gevolg van de COVID-19 pandemie. Tools waarmee men digitaal kan samenwerken zoals video conferencing, chat en mail werden hierdoor belangrijker dan ooit. Maar het persoonlijke element van werk verdwijnt hiermee sneller naar de achtergrond, wat uitdagingen met zich meebrengt voor de mentale gezondheid van medewerkers en het risico op een burn-out. 

Om de huidige uitdagingen op het gebied van personeel op afstand te ondersteunen, wenden organisaties zich tot opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en chatbots. Wij doen met ons jaarlijkse AI@Work onderzoek al drie jaar onderzoek hierna, in samenwerking met Workforce Intelligence.

In de loop der jaren hebben we gezien dat organisaties steeds meer open zijn gaan staan voor technologie die de manier waarop mensen werken, ondersteunt. In ons onderzoek van dit jaar zijn we dieper ingegaan op de vraag hoe technologie kan worden gebruikt om werknemers te helpen bij uitdagingen op het gebied van de mentale gezondheid of risico op burn-out. Dit is wat we hebben geleerd van ons AI@Work onderzoek:  

Toenemende behoefte aan gesprekken met chatbots: in 2019 lieten respondenten al de voorkeur zien om met een robot te spreken in plaats van met hun manager. In ons onderzoek van 2020 is dat percentage gestegen. 68% van de ondervraagden zegt nu dat ze liever met een robot dan met hun manager praten over stress en spanning op het werk. In de context van de huidige wereldwijde pandemie, waarbij stress en angst op een historisch hoogtepunt zijn, nemen werknemers nieuwe manieren van werken aan, zoals de steun van digitale counselors. Hoewel robots de zorgzame woorden en de fysieke interactie met een mens misschien niet volledig vervangen, bieden ze wel een gevoel van privacy zonder oordeel dat een werknemer kan ondersteunen. 
Behoefte aan kortere reactiesnelheid en snelle beschikbaarheid informatie: 88% van de respondenten zegt dat ze willen dat AI hen op het werk helpt, vooral omdat ze daarmee vlug beschikking krijgen over de laatste informatie en snel antwoord krijgen op vragen. In een tijd waarin individuele werknemers te maken hebben met onverwachte beperkingen in hun manier van werken, kan AI helpen bij het opvullen van de leemtes in het zoeken naar informatie. Dit kan anders uren duren. Door de hulp van AI kan de stress op een drukke werkdag voor zowel de werknemer als hun HR-collega’s worden verminderd. Beter nog, digitale assistenten passen zich aan de al beantwoordde vragen aan om de benodigde informatie nog sneller te kunnen leveren. 
50% wil AI-support voor automatisering administratieve zaken: voor velen omvat een typische werkweek een waslijst van administratieve taken, van het invoeren van verlofaanvragen tot onkostendeclaraties. Dit alles kan een afleiding zijn van het creatieve en strategische werk dat helpt om mensen betrokken en productief te houden. Het automatiseren van administratieve taken is een welkome verbetering op het werk en helpt de verveling te voorkomen die tot een burn-out kan leiden. Meer dan 50% van onze respondenten staat open voor AI-ondersteuning als onderdeel van zakelijk succes. 
AI ontdekt nieuwe leerpaden: terwijl veel werknemers tijdens de COVID-19-pandemie helaas zijn ontslagen of stil kwamen te staan, hebben anderen zich genoodzaakt gezien om nieuwe vaardigheden te leren. AI-tools kunnen helpen bij het identificeren van de benodigde training op basis van de bestaande vaardigheden en de functie van een werknemer, waarbij ze een leerpad bieden zodat er overgestapt kan worden naar een nieuwe rol wanneer dat nodig is. De beschikbaarheid van nieuwe vaardigheden laat zien dat werknemers gewaardeerd worden, wat leidt tot een toename van de betrokkenheid van werknemers.

De huidige omstandigheden in het licht van de wereldwijde pandemie zijn voor velen niet ideaal, maar het biedt organisaties een unieke kans om zich te ontwikkelen. Niet alleen met het aanbieden van nieuwe tools, maar ook met ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Hopelijk zullen deze hulpmiddelen een open en inclusieve werkplek voor iedereen creëren. 

 

Oracle Cloud bevordert planning en modellering bij Shell Retail
Oracle Cloud bevordert planning en modellering bij Shell Retail

⏱️ geschatte leestijd: 2 minuten

Als ’s werelds grootste mobiliteitsretailer is de schaal van de activiteiten bij Shell Retail enorm: ze bedienen 30 miljoen klanten per dag en verwerken 11 miljard transacties per jaar via 44.000 tankstations in meer dan 75 landen. De complexiteit van dit wereldwijde bedrijfsmodel dat zowel retailers, dealers en groothandel omvat, betekent dat naast veranderende marktomstandigheden ook modellerings- en planningsprocessen cruciaal zijn.

“Ons doel was om van de spreadsheets af te geraken en alles in één tool te krijgen. We wilden ook intern kunnen benchmarken,” vertelt Mark Williams, Global Enablement Manager Retail bij Shell.

Van Excel naar standaardisatie
Shell Retail koos, een tijdje terug alweer*, voor Oracle Planning and Budgeting Cloud Service (Oracle PBCS) om een ​​oud systeem van handmatige Excel-modellen te standaardiseren en te samen te voegen. Dit zou ook benchmarking en analyse voor Shell-retailers mogelijk maken.

In samenwerking met implementatiepartner Finext waren voor Shell de flexibiliteit en robuustheid van Oracle PBCS snel duidelijk. Ze modelleerden een wereldwijd geïntegreerde planningsoplossing – met 24/7 herplanningsfunctionaliteiten voor verschillende tijdzones, culturen en juridische output.

Snellere bedrijfsplanning
Tot dusver zijn de resultaten positief. Shell Retail heeft Oracle PBCS in 17 regio’s geïmplementeerd, met een verkorting van de cyclustijd van de bedrijfsplanning tot gevolg. Dit helpt retailers om kosten te verlagen, mogelijkheden voor reducties te identificeren en volgens planning te blijven werken.

Welk advies heeft Williams voor organisaties die aan soortgelijke trajecten beginnen?: “Bedenk waar je in de loop van de tijd met het project naartoe wilt. Het project op zich is goed, maar het integreren met alle andere systemen is essentieel voor groei. Het beheren van tools en processen is belangrijk, maar het gaat allemaal om het juiste team van mensen om je daarbij te ondersteunen.”

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op Finext.nl. 

______

* Dit betreft een deal uit Q4 in FY20

Hoe drones en high-performance computing kunnen helpen bij het beschermen van onze waterwegen
Hoe drones en high-performance computing kunnen helpen bij het beschermen van onze waterwegen

⏱️ geschatte leestijd: 5 minuten

Het is vandaag de Dag van de Aarde. Een goed moment om stil te staan bij de wereld om ons heen en welke bijdrage we als techbedrijf kunnen leveren. Daarvoor gaan we even naar het noorden, naar Denemarken om precies te zijn. Bij het nieuwe project genaamd CityShark schakelt het Deense ministerie van Klimaat, Energie en Nutsbedrijven met verschillende partners drones in die helpen bij het identificeren en opruimen van vloeibaar en vast afval in de haven van Aarhus, ongeveer 187 kilometer van de hoofdstad Kopenhagen.

Terwijl drones over olie- en gaslekken, vuilnisafzettingen en ander drijvend puin in de Deense diepzeehaven vliegen, sturen ze signalen naar varende drones en instrueren deze om het afval op te ruimen en af ​​te leveren bij een nabijgelegen stortplaats. Het opruimen van oceanen, havens en rivieren vergt veel inspanning en kost veel tijd en geld. Inspanningen zoals CityShark testen het gebruik van drone-imaging, AI-analyse en high-performance cloud (HPC) computers om dit proces te ondersteunen.

“Het waterleven beschermen en onze eigen vervuiling opruimen is ethisch gezien het enige juiste wat we kunnen doen”, zegt Martin Skjold Grøntved, speciaal adviseur voor het Deense Agentschap voor datavoorziening en -efficiëntie, onderdeel van het Deense ministerie van Klimaat, Energie en Nutsvoorzieningen, en deelnemer aan het Oracle for Research-programma. “Het is ook kostbaar, zeker als je stilstaat bij de schade die vervuiling kan toebrengen aan de visserij, het toerisme en de recreatie.”

Afgezien van ethiek en de economische aspecten, kan afval dat in het water drijft ook leiden tot een afnemende toevoer van zuurstof op aarde.

“In vergelijking met kwik, lood en pcb’s denken veel mensen dat afval relatief onschuldig is als het gaat om verontreinigende stoffen in het water”, zegt Tony Hale, programmadirecteur voor milieu-informatica bij het San Francisco Estuary Institute, een wetenschappelijk instituut zonder winstoogmerk. “Maar niets is minder waar; als afval zich opstapelt, kan het planten verstikken, de groei van fytoplankton afremmen en de hoeveelheid zuurstof die vrijkomt in onze atmosfeer verminderen.”

Is het een vogel? Is het een schip? Of is het een drone?
Tijdens een recente paneldiscussie, die werd georganiseerd door Oracle en Kinetica, hebben zowel het Deense ministerie als het San Francisco Estuary Institute (SFEI) beschreven hoe ze een vloot drones inzetten die zijn uitgerust met AI-camera’s, en vervolgens Kinetica’s streaming datawarehouse en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) HPC inzetten om afval op het openbare water te identificeren en in te zamelen.

In het CityShark-project in Denemarken maken de multispectrale camera’s van de drones meerdere 3-megapixelbeelden tegelijk. Door machine learning-algoritmen uit te voeren met behulp van de parallelle verwerkingsmogelijkheden van het OCI HPC-platform, worden de beelden onmiddellijk verwerkt en geanalyseerd om conclusies te kunnen trekken. “Drones zijn helaas beperkt tot korte vluchttijden, dus zonder parallelle verwerkingsmogelijkheden kan het dagen duren om de beelden vast te leggen en onze analyses te voltooien”, zegt Jakub Srna, de software-engineer die de algoritmen voor detectie en verwijdering van olievlekken ontwikkelde voor het CityShark-project bij de Technische Universiteit van Denemarken. “Maar met OCI HPC kunnen we de hele haven overzien, de beelden verwerken en onze analyse voltooien tijdens één enkele vlucht.”

Ongeveer 9.000 kilometer van de stad Aarhus stuurde SFEI drones vanuit de lucht over de Baai van San Francisco en naburige zijrivieren, waarbij ongeveer 35.000 afbeeldingen van afval werden verzameld, geclassificeerd en geanalyseerd. Na een machine learning-algoritme met meer dan 2000 annotaties te hebben getraind, heeft het team nu een tool die het type, de hoeveelheid en de locatie van elk deeltje afval dat in die afbeeldingen wordt weergegeven, kan identificeren. Vervolgens kan het de impact meten die het afval heeft op de milieu. “Het kunnen meten van de hoeveelheid afval in het milieu is een cruciale eerste stap om de doeltreffendheid van het verbod op plastic zakken en ander milieubeschermingsbeleid te begrijpen”, zegt Hale van SFEI.

Behoefte aan snelheid
Als non-profitorganisatie heeft SFEI beperkte middelen en werkt het voornamelijk met financiering uit subsidiepotjes voor onderzoek. Omdat veel van deze beurzen afhankelijk zijn van het behalen van bepaalde mijlpalen en tijdlijnen, had SFEI een computerplatform nodig dat zijn algoritmen kan uitvoeren en snel over de bevindingen kan rapporteren. Het werd steeds lastiger om dergelijke analyses uit te voeren met behulp van on-premise servers, wat soms weken in beslag nam.

In het afgelopen jaar maakten black-outs en beperkingen door COVID-19 het moeilijk voor personeel om het gebouw binnen te komen en te werken aan de software en de hardware of ervoor te zorgen dat de stroom was ingeschakeld. “Sinds we deze workloads naar Kinetica en OCI HPC hebben verplaatst kunnen we niet alleen parallelle berekeningen uitvoeren, maar kunnen we ze ook 24/7 uitvoeren, zonder onderbreking”, zegt Lorenzo Flores, software-engineer bij SFEI.

“Het algoritme van SFEI gaat via een enkele GPU-instantie die op OCI draait, wat betekent dat we meerdere experimenten tegelijkertijd kunnen uitvoeren”, zegt Flores. “Dit helpt ons niet alleen om parameters in realtime af te stemmen om nauwkeurigere resultaten uit onze analyses te krijgen, maar het helpt ons ook om deze klussen binnen enkele uren in plaats van weken te klaren. Dat is niet mogelijk met de enkele GPU in mijn desktop.”

Door het Kinetica-streamingdatawarehouse op OCI HPC te implementeren, kunnen zowel het Deense Agentschap voor datavoorziening en -efficiëntie als SFEI hun projecten, indien nodig, opschalen.

“Door samen te werken met Oracle hebben we toegang tot een verscheidenheid aan ultramoderne computersystemen, zoals de nieuwste Nvidia Tesla- en Ampere-architecturen”, zegt Nick Alonso, directeur Global Solutions bij Kinetica, een Oracle-partner en deelnemer aan het Oracle for Startups-programma. “We kunnen de clusters ook uitbreiden over de meerdere beschikbaarheidszones van Oracle en met Oracle Container Engine for Kubernetes kunnen SFEI en het CityShark-project containers kosteloos beheren, wat een enorm positieve impact heeft op ontwikkelingskosten.”

Bij dit soort workloads voor beeldanalyse is snelheid essentieel. Afval moet onmiddellijk worden geïdentificeerd en vervolgens snel worden opgevist, voordat het naar een andere locatie drijft. “Met het Kinetica-platform kunnen SFEI en het Deense Agentschap voor datavoorziening en -efficiëntie hun machine learning-modellen bouwen en vervolgens hun geospatiale analyses in realtime uitvoeren”, zegt Liz McGlauflin, Chief Customer Success Officer bij Kinetica. “Omdat ons platform op OCI draait, biedt het onze klanten de snelheid die ze nodig hebben om hun analyses te voltooien en de flexibiliteit die ze nodig hebben om hun projecten op te schalen, en dat alles tegen een geweldige prijs.”

Dit artikel is geschreven door Sasha Banks-Louie, brand journalist bij Oracle.

Referenties

Duurzaamheid in actie bij Oracle
Koolstof opslaan, één laag per keer
Ontdek deep learning en GPU-versneld computergebruik

Internationale Vrouwendag 2021: Een brief aan mijn jongere ik
Internationale Vrouwendag 2021: Een brief aan mijn jongere ik

⏱️ geschatte leestijd: 2 minuten

Door: Charlotte Adelgaard

Hey jij daar! Ja jij – jongere Charlotte! Jij die in je jonge jaren post bezorgt in de stad met je beste vriend. Dat waren nog eens mooie tijden en je hield van je bijbaantje. Je deed goed werk met mensen die je graag mocht, en dat gaf je plezier. Terugkijkend op mijn jeugd kan ik nu zeggen dat dit iets is waar jij – mijn jongere ik – de komende 20 jaar trouw aan zal blijven. Daar mag je trots op zijn. Trouw zijn aan jezelf zal je helpen je carrière en je beslissingen te sturen. Net als eerlijk, aardig en oprecht zijn.

Inspiratie
Ik wil in alle eerlijkheid en oprechtheid iets tegen je zeggen, zonder onaardig te willen klinken. “Het zal niet altijd gemakkelijk worden. Daarmee zeg ik niet dat het alleen maar hard werken zal zijn. Ik wil je wel waarschuwen dat je voor de meeste dingen die de moeite waard zijn, hard moet werken. Ik bedoel ook dat de kansen zich soms tegen je zullen keren. Maar dat zie je pas later in je leven. Omdat het leven zoals je het nu kent, draait om eerlijk en gelijk zijn ten opzichte van anderen. Omdat respect, gelijkheid, het leveren van een bijdrage en onderdeel zijn van een community nu belangrijk voor je zijn. Dat zijn de waarden waarmee je bent opgegroeid en waarvan je gelooft dat ze universeel gedeeld moeten worden. En dat is ook waar het in je werk om draait. Daarom zeg ik je, als je weet wat je wilt; wees dan niet bang erom te vragen. Want kijk maar in je laatste schoolrapport waarin staat: ‘Charlotte gaat haar eigen weg… en zal altijd opkomen voor wat zij denkt dat juist is’. Onze held Ruth Bader Ginsburg (RBG) zou daar trots op zijn!”.

Verwachtingen
Maar hoeveel ik ook van RBG en haar baanbrekende genialiteit houd, ze is een inspirerende uitzondering. Wat ik daarmee bedoel? Nou, of je het leuk vindt of niet, de verwachtingen die men van ons heeft zijn hoger. En dan bedoel ik niet alleen van jou en mij. Ik bedoel de verwachtingen die men heeft van vrouwen. Er wordt van ons verwacht dat we perfecte dochters, zusters, collega’s, leiders, vriendinnen zijn en misschien ook echtgenotes of moeders zijn. Of dit allemaal tegelijk! Maar dit allemaal perfect willen doen is uitputtend en bijna onmogelijk voor de meesten van ons. We kunnen ons laten inspireren door vrouwen als RBG, maar je moet de lat onrealistisch hoog leggen voor jezelf.  Dus: blijf trouw aan wat je echt wilt. Probeer niet te denken aan zaken waarin je niet uitblinkt (of te luisteren naar degenen die dat benadrukken) en concentreer je op wat je wilt bereiken. Je kunt niet overal tegelijk zijn en je kunt niet alles hebben. Dat is niet erg. Als je luistert naar wat jij echt wilt, zul je een gelukkiger mens en een betere leider zijn. 

Kernwaarden
En ja, ook al hecht je nu waarde aan je onafhankelijkheid en de controle die je hebt over je eigen wereld, je zult je aangetrokken voelen tot het leiden van mensen. Je zult niet altijd leiders hebben die jouw kernwaarden delen – vriendelijkheid, empathie en dingen samen doen. Toch zullen deze waarden de sleutel zijn jouw leiderschapsstijl. Natuurlijk zul je resultaatgericht zijn en in staat zijn moeilijke beslissingen te nemen. Maar mijn advies is: blijf dichtbij jezelf en creëer een cultuur van vriendelijkheid en respect binnen je teams. Dan blijf je gelukkig. En als je anderen hetzelfde ziet doen, koester en voedt het dan. Want in de bedrijfswereld wordt het nog vaak aangezien voor zwakte. Dat is het niet. Het is een van je sterke punten.

Nu vind je misschien dat ik een nogal somber beeld schets van je toekomst als vrouw in het bedrijfsleven. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar je zult een fantastische reis maken die veel voldoening geeft. En raad eens: het wordt beter. Dingen beginnen eerlijker te worden. Dat komt door de vele jonge vrouwen die net zoals jij trouw blijven aan zichzelf (en ook door de vele collega’s die je daarbij ondersteunen). Misschien weet of voel je het nu nog niet, maar jouw positiviteit en energie helpen de weg vrij te maken voor andere jonge vrouwen. Dus wees jezelf en vergeet me niet te schrijven op Internationale Vrouwendag. 

Dit artikel werd geschreven door Charlotte Adelgaard, Vice President CX WE bij Oracle en werd geschreven in het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2021.

Wat je altijd al wilde weten over de verborgen data-economie
Wat je altijd al wilde weten over de verborgen data-economie

⏱️ geschatte leestijd: 3minuten

In het midden van de 18e eeuw waren er in de VS maar liefst 8.000 verschillende valuta in omloop. Kleine stadsbanken, kredietmaatschappijen en zelfs spoorwegmaatschappijen drukten hun eigen geld. Wanneer je op reis ging, daalde de waarde van je geld of werd het zelfs geweigerd, omdat men bijvoorbeeld in de ene staat het geld uit de andere staat niet vertrouwde. Barmannen en hotels verwezen naar gigantische logboeken met maandelijkse wisselkoersen. De daaruit voortvloeiende transactiekosten waren een rem op de nationale economie.

Hoe omslachtig dit ook mag klinken, het heeft veel weg van de data die momenteel binnen bedrijven circuleert. Misschien heeft jouw bedrijf ook een verborgen interne data-economie. En waarschijnlijk presteert die niet optimaal. 

Data wordt gegenereerd, of wanneer je het aan geld relateert, gemunt, door duizenden apps, apparaten en sensoren in de hele organisatie – elk met een eigen formaat en structuur. Zie dit als de aanbodzijde van data. De vraag naar die gegevens komt van duizenden analyse-, AI- en andere apps. Zij willen deze data gebruiken, maar dan in andere formaten en structuren of in combinatie met andere datasets.

De oplossing waarvoor de Verenigde Staten in bovenstaand voorbeeld koos, namelijk de introductie van een gezamenlijke munt, gaat niet op voor de data-economie binnen organisaties. De creatie van uiteenlopende data en het gebruik ervan op nieuwe manieren is onlosmakelijk verbonden met innovaties op het gebied van apps, analytics en AI.

Tegelijkertijd biedt de digitale wereld een mogelijkheid die de fysieke wereld niet biedt – de transformatie van data. Bijvoorbeeld wanneer je data wilt schrijven als JSON-objecten en deze vervolgens wil bevragen met SQL alsof de data afkomstig is uit relationele tabellen. Nu steeds meer bedrijven zich realiseren dat ze data willen analyseren die gecreëerd is door web- en mobiele apps, groeit de behoefte hieraan. Het is goed mogelijk dat een bank die transacties in een relationeel model registreert deze data wil opvragen als een netwerk of grafiek, bijvoorbeeld van betalingen en overboekingen om patronen te ontdekken die wijzen op witwaspraktijken.

Dit inzicht is een van de belangrijkste drijfveren achter Oracle’s converged database. Oracle’s multi-model, multi-tenant, multi-workload database brengt een unieke combinatie van mogelijkheden samen om transformerende data op schaal te leveren. Oracle’s geconvergeerde database is:

Multi-model. Het biedt native ondersteuning voor meerdere soorten datamodellen en toegangsmethoden met modeloverschrijdende methoden zoals SQL, RESTful API’s voor JSON-objecten of PGQL (property graph query language);
Geschikt voor meerdere gebruikers. Een multi-tenant database container architectuur die database consolidatie, isolatie en flexibiliteit biedt;
Multi-workload. Het biedt een breed scala aan softwareoptimalisaties die stand-alone werken of in combinatie met elkaar om uitzonderlijke prijs-prestatieverhoudingen te leveren voor alle soorten databasetaken.

Oracle’s geconvergeerde database helpt bedrijven de waarde van hun verborgen data-economie op een aantal manieren te verhogen. Ten eerste kunnen bedrijven gebruik maken van hun ‘datacake’ door developers, data scientist en analisten te geven wat ze willen: API’s met de toegangsmethoden die hun huidige project vereist, terwijl CTO’s en operationele IT-medewerkers ook krijgen wat ze willen: apparatuur die geconfigureerd is voor een specifieke taak, maar met dezelfde architectuur, tooling, beveiligingsmethoden, patch-schema’s en hetzelfde upgrade plan. 

Dit artikel is geschreven door Paul Sonderegger, Senior Data Strategist bij Oracle.

Waarom bedrijven zero latency moeten omarmen
Waarom bedrijven zero latency moeten omarmen

⏱️ geschatte leestijd: 4 minuten

De wereldwijde pandemie heeft weer eens goed duidelijk gemaakt hoe belangrijk de supply chain is voor het bedrijfsleven en de samenleving. Hoewel de pandemie nieuwe uitdagingen opleverde, zorgde het er ook voor dat er extra vaart werd gemaakt met trends die al jaren belangrijker werden: de groei van e-commerce, de behoefte aan meer automatisering en de digitalisering van bedrijven en processen.

In de afgelopen decennia was kostenreductie de drijvende kracht achter supply chains, wat er voor zorgde dat veel bedrijven de productie van goederen naar lagelonenlanden verplaatsten. De veelgehoorde mantra was: “Maak je producten in het Oosten en verkoop ze in het Westen.” Maar dat is aan het veranderen doordat product- en arbeidskosten in die markten stijgen door de stijgende binnenlandse consumptie. 

Een van de belangrijkste lessen van de pandemie is dat veerkracht – het vermogen om onverwachte veranderingen op te vangen – net zo belangrijk is als kostenbeheersing. Daarom vinden bedrijven het cruciaal dichter bij hun klanten te zijn en een betere balans te vinden tussen waar de productie en de verkoop plaatsvindt. Gelukkig zijn er veel technologieën die bedrijven hierbij kunnen helpen en vertragingen minimaliseren, wat resulteert in de zogenaamde “zero latency supply chain”. Zero latency is een strategie die gebruik maakt van de onmiddellijke uitwisseling van informatie over technische en organisatorische grenzen heen om zakelijk voordeel te behalen.

Een voorbeeld van zero latency
Wanneer er vertragingen in de supply chain zijn, doet dit afbreuk aan het kapitaal van een organisatie. Vertragingen in levering of productinnovatie kunnen immers tot gevolg hebben dat activa op een niet-productieve manier vast komen te zitten. Door te streven naar een zero latency supply chain kunnen bedrijven hun bedrijfsmiddelen beter benutten, het serviceniveau voor klanten verhogen en concurrerender worden.

Het is belangrijk om je te beseffen dat zero latency niet hetzelfde is als ‘geen voorraad hebben’. Om je op het onverwachte voor te bereiden, moeten voorraden misschien over verschillende delen van de supply chain verdeeld worden, zodat efficiency gemaximaliseerd wordt terwijl je tegelijkertijd ook veerkrachtig blijft.

Voor het bereiken van zero latency zijn nieuwe vaardigheden nodig. Ten eerste efficiëntere logistiek en transport. Maar ook het vermogen om nieuwe zakelijke trends snel te spotten, het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanboren van nieuwe markten. En dat alles met zo weinig mogelijk frictie en latentie.

Wij zien de economie uiteindelijk evolueren richting een hybride model. De basisproducten zullen nog steeds op grote schaal geproduceerd worden in gebieden waar de kosten laag zijn, maar activiteiten met een hogere toegevoegde waarde zullen in de buurt van de plaats van consumptie plaatsvinden. In veel gevallen zal dit resulteren in nieuwe en kleinschalige, sterk geautomatiseerde productiefaciliteiten in binnenlandse markten, waaronder Noord-Amerika en Europa. Dit zal niet alleen grote gevolgen hebben voor de locatie waar geproduceerd wordt, maar ook voor distributie- en logistieke netwerken.

We hebben al gezien dat er behoefte is aan decentrale distributienetwerken. Want je kunt niet overal levering binnen een dag toezeggen als je in Europa bijvoorbeeld maar twee of drie distributiecentra hebt. Om een groot distributienetwerk met succes te managen, moet je beschikken over echte intelligentie over hoe je het traceert en beheert, hoe je je voorraad balanceert en hoe je de vraag naar je producten effectief voorspelt – dit alles is nodig om de latentie in het netwerk te verlagen. Steeds vaker zit er maar een dag tussen het tijdstip dat een bestelling geplaatst wordt en de verzending en levering bij de klant, vaak nog dezelfde dag. Dat is de zero latency ervaring waar klanten om vragen. “Snel is het nieuwe goedkoop”.

Om dit te bereiken zijn wereldwijde systemen nodig die de hele organisatie en al het nodige daarbuiten omvatten. Systemen die bedrijven in staat stellen flexibele voorraden te hebben, cross-delivery mogelijk maken, leveringen te bundelen en het mogelijk maken een uitstekend serviceniveau te leveren dat nodig is om je te onderscheiden. Bedrijven die in deze nieuwe technologieën en systemen investeren, zullen de vruchten plukken van dit nieuwe bedrijfsmodel. 

Dit is een uitdagende tijd en dat zal in de toekomst niet veranderen. Maar het is ook een tijd van grote kansen. Binnenkort nemen we afscheid van deze ontwrichtende periode, en dat is vaak het moment waarop bedrijven van plek ruilen met de concurrentie, positief of negatief. Het is tijdens deze “exit-momenten” dat bedrijven die de juiste investeringen hebben gedaan, de meeste kans op succes hebben in de volgende (hopelijk stabielere) periode.

Dit alles betekent dat bedrijven die willen dat hun supply chain klaar is voor de volgende fase, nu moeten starten. Het doorvoeren van veranderingen kost tijd en hoewel de cloud implementaties kan versnellen, kan culturele verandering langer duren. Dit betekent dat hoe sneller interne gesprekken plaatsvinden, hoe sneller bedrijven van de mogelijkheden kunnen profiteren.  

Dit artikel is geschreven door Jon Chorley, CSO & GVP SCM Product Strategy bij Oracle.

Ontdek hoe je de perfecte levering kunt bewerkstelligen