5 trends die de manier waarop we werken verbeteren

De gebeurtenissen in 2020 hebben de manier waarop we werken en zakendoen voorgoed veranderd. De COVID-19 pandemie heeft trends versneld die al eerder in gang werden gezet: personeel is geografisch verspreid, werknemers hebben meer autonomie en verantwoordelijkheid gekregen en we zijn op zoek naar meer betekenis in ons werk en de relaties met ons netwerk. Organisaties en hun mensen hebben zich moeten aanpassen aan grote veranderingen en langdurige onzekerheid. Dat is een uitdaging, maar het heeft ook de voorbereiding op de toekomst versneld. 

Er zijn 5 trends die de manier waarop we werken voorgoed veranderen:  

Werk heeft een nieuwe betekenis gekregen
We zijn gewend werk te zien als iets dat we doen om resultaten te behalen, ongeacht of dit werk door een mens of een machine uitgevoerd wordt. Dit jaar zijn we allemaal even stil komen te staan en hebben we dit werkmodel geëvalueerd. Sommige werkzaamheden die uitgevoerd werden door werknemers zijn overgenomen door SaaS-bedrijfsapplicaties en machines die aangedreven worden door software. Dit proces zal zich verder voortzetten en dit verandert de betekenis van werk; we hechten meer betekenis aan het doel van het werk dat we doen, maken het meer inclusief en empathisch en zorgen ervoor dat het onze waarden weerspiegelt. Opkomende technologieën zoals machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) kunnen alledaagse repetitieve taken overnemen, waardoor het personeel zich kan richten op werk dat betekenisvol is en waarde toevoegt aan de organisatie.

Ook is het tempo waarop we werken versneld en zijn de fysieke grenzen tussen ons werk en ons privéleven opgeheven. Hoewel dit ervoor zorgt dat we productiever en flexibeler zijn, betekent het ook dat we moeten leren om grenzen te stellen tussen werk- en privétijd.
 
Werknemers zijn veranderd en wat ze nodig hebben van hun manager is ook anders
Ons werk is niet alleen inhoudelijk gewijzigd. Ook de werknemers zelf zijn veranderd. Ze kijken anders aan tegen wat belangrijk voor ze is, hoe ze hun werk doen en wanneer ze beschikbaar zijn. In veel gevallen maakt het niet meer uit waar je je fysiek bevindt tijdens je werk. Het gevolg hiervan is dat werkgevers erover moeten nadenken hoe ze de beste employee experience en verbinding met de organisatie kunnen bieden, nu mensen niet meer op een centrale plek samenwerken.

Zakelijke leiders moeten ook veranderingen aanbrengen in de manier waarop ze managen. Ten eerste moeten ze zich realiseren dat thuiswerken intensiever is dan werken in een kantoor, onder andere doordat de inhoud van het werk gewijzigd is en werknemers zelf pauzes moeten inplannen. Het is belangrijk dat personeel gestimuleerd wordt vrije tijd in te plannen om rust te nemen en fit te blijven. Daarnaast moeten managers de verantwoordelijkheid nemen om regelmatig te checken hoe het met hun mensen gaat, in plaats van ze te controleren. Anders dan bijvoorbeeld organisatiebrede werknemersenquêtes te houden, moeten managers op een doelmatige en agile manier vinger aan de pols houden bij hun mensen, zo persoonlijk en menselijk als mogelijk is.
 
Het gecentraliseerde bedrijfsmodel is vervangen door een remote of gedistribueerd bedrijfsmodel
De grootste verandering die hierdoor wordt veroorzaakt, is dat collega’s niet meer vanuit een centrale locatie werken. Als voorheen één van de tien personen buiten kantoor werkte, was dat normaal. Maar wanneer er 10 van de 10 mensen buiten kantoor werken, verandert het model. Uitwisselingen tussen mensen die voor een groot deel digitaal zijn, kunnen verder aangevuld of vervangen worden door technologie. Denk hierbij onder andere aan digitale assistenten. Maar er is geen one-size-fits-all oplossing. Sommige organisaties vertrouwen op de cloud, andere op mobiel. De meeste organisaties zullen een combinatie van deze twee gebruiken. 

Data zullen een centrale rol spelen. Hoe meer data je hebt en hoe beter je begrijpt hoe je deze kunt gebruiken, des te sneller je je aan kunt passen aan veranderende omstandigheden. In de toekomst zal het nemen van beslissingen op basis van data ook concurrentievoordelen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer deze beslissingen worden gemaakt met een geïntegreerde suite van SaaS-bedrijfsapplicaties en -tools.
 
Digitalisering is meer gefocust op toegevoegde waarde voor personeel
Zes maanden geleden waren inspanningen op het gebied van digitalisering gericht op het creëren van nieuwe tools – de meest innovatieve app of de coolste slimme speaker. Vandaag de dag is digitalisering eerder gericht op het verbeteren van efficiency. Data kunnen helpen werknemers te begrijpen en hun toegevoegde waarde te verhogen. Wat maakt ze succesvol? Wat drijft hun waarde in een organisatie? 

Het staat buiten kijf dat technologie het eenvoudiger heeft gemaakt om mensen met elkaar in contact te brengen, maar hoe kunnen we die technologie gebruiken om in een gedistribueerde werkomgeving verbindingen met ze op te bouwen? De oplossing hiervoor is data te analyseren en hier vervolgens naar te handelen. Wanneer HR talentenprofielen maakt, maar vervolgens extern talenten zoekt om een functie in te vullen, gebruiken ze waarschijnlijk niet de data die HR heeft over de kwalificaties, ervaringen en sterke punten van de eigen talenten. Eerst moeten we ervoor zorgen dat we de juiste data hebben. En als we die eenmaal hebben, kunnen we deze inzetten om de beste zakelijke beslissingen te nemen.
 
Verandermangement is de taak van iedereen
De meeste bedrijven zijn niet goed in het managen van organisatorische veranderingen. Je kunt mensen wel informeren dat ze anders moeten werken, maar het is een andere tak van sport ze ervan te overtuigen waarom ze anders moeten werken en ze in te laten zien wat hun persoonlijke voordeel is – what’s in it for them. Een deel van succesvol verandermanagement is het vinden van nieuwe manieren om succes te meten. In het verleden werd succes gemeten op projectniveau, bijvoorbeeld “op tijd” en “binnen budget”.

In plaats van alleen maar te zoeken naar manieren om meer te doen met minder, moeten we manieren vinden om het goede te doen met minder. Bij elke verandering moeten we ons afvragen waarom we deze wijziging doorvoeren. Waarom zetten we bijvoorbeeld een nieuw stukje technologie in? Dat is niet omwille van de technologie. We doen het bijvoorbeeld om betere data, hogere klantloyaliteit, hogere winst of nieuwe klanten te realiseren. Als we ons focussen op een van deze aspecten moeten we niet de mensen meten, maar de impact. Wanneer de omstandigheden sneller veranderen dan de projecten die je kunt opleveren, is het echt belangrijk om impact te meten en niet alleen het succes op projectniveau. 

We leven in een tijd waarin we zo agile mogelijk moeten zijn. Hierbij spelen vijf factoren een rol: het werk, personeel, de organisatie, digitale transformatie en verandering. We moeten ons wekelijks afvragen wat er verandert en hoe je daar op reageert. In een wereld van constante verandering moeten we de vinger aan de pols houden van deze vijf aspecten van het werk. Niet jaarlijks, niet elk kwartaal, maar dagelijks. Lees hier verder hoe Oracle werken menselijker maakt terwijl we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden in organisaties.

Dit gastblog is geschreven door Jason Averbook, CEO en Co-founder bij Leapgen. Hij is een bekende analist met meer dan 25 jaar ervaring in de HR- en IT-sector. Hij is onder andere bekend van Now of Work en de impact die technologie heeft op de toekomst.